Energikonsulent I

Bliv i stand til at arbejde med energimærkning

Grøn omstilling

Om Faget

På faget ’Energikonsulent’ lærer du om de fælles regler i ordningerne for hhv. BedreBolig og Energimærkning af bygninger (EMO).

Endvidere lærer du bla. om opbygning, isoleringsevne mv. af klimaskærme, varmekilders art og virkningsgrad, varmefordelingsanlæg, varmtvandsbeholdere, elforbrug til pumper i varmeanlæg, VE-anlæg, ventilationsanlæg samt at give overslagspriser for og besparelsespotentiale ved energirenoveringstiltag

På faget lærer du også at anvende beregningsværktøjer og historisk tegningsmateriale samt at analysere de forhold i en bygning, der har indflydelse på den energimæssige ydeevne.

• Krav til et certificeret energimærkningsfirma
• Procedure for teknisk revision.
• Procedure for de forskellige typer af energimærker, f.eks. inden for nybyggeri og energimærkning efter faktisk forbrug.
• Nyeste tiltag inden for ordningen.
• Nyeste kvalitetstal inden for ordningen.
• Typiske fejl i energimærkningsrapporterne.
• Krav til habilitet og uvildighed i forhold til nybyggeri- og energimærkning
• Vurdering af relevans og kvalitet af supplerende besparelsesforslag ud over de automatisk genererede
• Udarbejdelse af energimærkningsrapport, herunder udvælge de mest relevante forslag
• Formidling af formål og indhold med energimærkningsordningen for enfamilieshuse over for bygningsejer

Fagmodulet er en del af disse uddannelser

Se listen over hele uddannelser

Lignende fagmoduler

VE-modul – Biomassekedler og -ovne

Lær at opsætte, tilslutte og rådgive om biomassekedler og -ovne

Læs mere om fagmodulet

VE-modul – Solvarmeanlæg

Lær at installere, vedligeholde og rådgive om solvarmeanlæg

Læs mere om fagmodulet
Gå til fagmoduloversigt

Tilmelding