Hele Uddannelser

Her kan du se, hvilke akademiuddannelser du kan tage som faglært.

Automation og drift

Automation får større og større betydning i vores hverdag. Det gælder f.eks. på energiområdet, i velfærdsektoren, inden for offshore og i den industrielle produktion. Du kan stå i spidsen for den praktiske installation af fremtidens intelligente anlæg, herunder opstilling, indkøring, optimering og drift.

Læs mere om uddannelsen

Byggekoordination

Bygge- og anlægsbranchen står over en stigende kompleksitet i byggesagerne og deraf øget behov for koordinering og optimering af processer for, at kunne leverer den ønskede kvalitet i løsningerne.

Større byggeprojekter er meget komplicerede og der kan byggekoordinator sikre koordination mellem projektlederen og formanden på byggepladsen.

På mindre byggeprojekter vil byggekoordinatoren kunne fungere som bindeled mellem hjemmevirksomheden og produktionen på de byggepladser som virksomheden er beskæftiget på.

Læs mere om uddannelsen

Byggeteknologi

Bygge- og anlægsbranchen står overfor en række udfordringer, i kraft af nye materialer, byggeprocesser og byggeteknikker, herunder udviklingen inden for bæredygtigt byggeri og energibesparende renovering og vedligeholdelse.

Uddannelsen retter sig imod personer, der har erfaring fra bygge- og anlægsbranchen, og ønsker at ajourføre og styrke deres byggetekniske kompetencer.

Læs mere om uddannelsen

El-installation

Ønsker du at opnå autorisation og blive fagligt ansvarlig på el-området? Med akademiuddannelsen i El-installation kan du kvalificere dig til selvstændigt at projektere, tilrettelægge og styre udførelsen af el-tekniske installationer, bygningsautomatik og mindre automatiske anlæg?

Læs mere om uddannelsen

Energiteknologi

I en verden, hvor fokus på energiforbrug og bæredygtighed er større end nogensinde før, kan du med akademiuddannelsen i Energiteknologi nye kompetencer som peger langt ind i fremtiden. Du får en attraktiv uddannelse, hvor du får opdateret viden om vedvarende energiformer.

Læs mere om uddannelsen

Hygiejne og rengøringsteknik

Vil du være med til at sikre bedre rengøringsrelaterede serviceydelser og drift? Du får kompetencer til at projektere serviceydelser samt udarbejde og præsentere tilbud. Med akademiuddannelsen i Hygiejne og rengøringsteknik kan du fx blive leder i din eksisterende virksomhed eller etablere din egen rengøringsvirksomhed.

Læs mere om uddannelsen

Informationsteknologi

IT er et område, hvor teknologien og virksomhedernes behov og muligheder konstant er i forandring. Det stiller store krav til konstant opkvalificering af dine kompetencer. På uddannelsen i informationsteknologi kommer du på forkant med udviklingen inden for IT lige nu og i fremtiden, og du får styrket din IT-forståelse, så du kan blive virksomhedens IT-ekspert.

Læs mere om uddannelsen

Innovation, produkt og produktion

Akademiuddannelsen i Innovation, produkt og produktion styrker din karriere inden for produktionsoptimering og innovative processer. Du lærer at analysere, planlægge og vurdere hvornår og hvordan nye idéer, systemer og metoder skal implementeres i produktionen for at sikre en fortsat innovativ produktudvikling.

Læs mere om uddannelsen

Kommunikation og formidling

Man må skille sig ud for at blive hørt. Sådan er præmisserne i den verden, virksomheder i dag skal kommunikere i. Samtidig skal virksomheder forholde sig til en lang række forskellige interessenter, der alle kræver deres egen vinkel på det samme budskab - en opgave, der kræver overblik og indblik. Få kompetencer til at tale din målgruppe og anvende de rigtige medier i kommunikationen.

Læs mere om uddannelsen

Kvalitet og måleteknologi

Målet med uddannelsen er at du kan arbejde med at analysere, planlægge, gennemføre og vurdere måleteknologiske problemstillinger og kvaliteten deraf i forbindelse med drift, kontrol og udviklingsarbejde.

Læs mere om uddannelsen

Miljøteknologi

Miljøområdet er i stor vækst både offentligt og privat, og der er derfor brug for medarbejdere med tekniske kompetencer inden for dette område. Med uddannelsen kan du bidrage til virksomheders arbejde med miljøopgaver. Du vil kunne benytte din viden om miljøarbejdet til at opnå resultater i virksomheden samt samarbejde med andre på tværs af kulturelle, sproglige og uddannelsesmæssige forskelle.

Læs mere om uddannelsen

Proces-, laboratorie- og fødevareteknologi

Kunne du tænke dig at designe fremtidens fødevarer, arbejde inden for processuel produktion eller få kompetencer til at arbejde i laboratorie? Så er dette uddannelsen for dig! Uddannelsen klæder dig på til at lede forsøg og projekter inden for fx fødevarebranchen eller medicinalindustrien.

Læs mere om uddannelsen

Salg og markedsføring

Efterspørgslen efter medarbejdere med stærke kompetencer inden for salg og markedsføring af produkter og serviceydelser er stigende.

Med en akademiuddannelse i salg og markedsføring får du en uddannelse, der er rettet mod jobfunktioner inden for salg og marketing. Uddannelsen tager udgangspunkt i virksomhedens behov for systematisk at indsamle tendenser på markedet og stimulere kundernes efterspørgsel.

Læs mere om uddannelsen

VVS-installation

Ønsker du at opnå autorisation og blive fagligt ansvarlig på VVS-området? Med akademiuddannelsen i VVS-installation kan du kvalificere dig til selvstændigt at projektere, installere og varetage driften af systemer inden for gas, varme, vand og afløb.

Læs mere om uddannelsen

Økonomi og ressourcestyring

Stærke økonomiske kompetencer er afgørende for virksomhedens potentiale og fremtid. Uddannelsen kvalificerer dig til at være en central aktør, når virksomheden skal have overblik over økonomien, vurdere investeringers lønsomhed og udarbejde budgetter.

Læs mere om uddannelsen