Byggekoordination

Bygge- og anlægsbranchen står over en stigende kompleksitet i byggesagerne og deraf øget behov for koordinering og optimering af processer for, at kunne leverer den ønskede kvalitet i løsningerne.

Større byggeprojekter er meget komplicerede og der kan byggekoordinator sikre koordination mellem projektlederen og formanden på byggepladsen.

På mindre byggeprojekter vil byggekoordinatoren kunne fungere som bindeled mellem hjemmevirksomheden og produktionen på de byggepladser som virksomheden er beskæftiget på.

Om Uddannelsen

På studiet beskæftiger du dig bl.a. med faglige emner inden for: Planlægning, og styring af byggeriets processer og ressourcer, Økonomiforhold i mindre bygge- og anlægsprojekter og -virksomheder, Kommunikation, samarbejde og byggejura i byggeprocessen, mv.

Hvad kan du bruge uddannelsen til?

Som færdiguddannet vil du typisk arbejde som byggekoordinator eller byggesagsleder.

Du vil typisk arbejde med følgende opgaver:

  • Logistik og procesoptimering i hele byggeprocessen inden for forskellige entrepriseformer
  • Skriftlig kommunikation imellem parter i en byggesag
  • Bygerelateret jura og entrepriseret og deres betydning for byggeprocessen
  • Økonomi, kommunikation og samarbejde, arbejdsmiljø og kvalitet i byggeriet ift. den samlede byggeproces
  • Styrings og risikoelementer omkring mindre bygge- og anlægsprojekter og virksomheders økonomiske forhold
  • Planlægnings- og koordinationsmetoder til optimering af byggeprocessen
  • Digitale værktøjer i byggeprocessen
  • Løsninger til koordinering og fordeling af ressourcer herunder mandskab, materiel og materialer
  • Vurdering af forskellige typer af økonomisk risici og konsekvenser i byggeprocesser og mindre virksomheder
  • Udbudsmateriale, herunder tværfaglig granskning, afgive tilbud på grundlag af en entreprenørkalkulation og deltage i processen med at indhente tilbud fra underentreprenører og leverandører/producenter

Fag & eksamen

Vil du læse en hel akademiuddannelse i Byggekoordination skal du læse de tre obligatoriske fag og supplere med valgfag svarende til 20 ECTS-point og afslutte med et afgangsprojekt.

Uddannelsen er fleksibel. Du kan vælge at tage en fuld akademiuddannelse eller blot tage enkelte fagmoduler fra uddannelsen.

Hvem kan tage uddannelsen?

Uddannelsen henvender sig til dig, der har en relevant erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse. Du skal have min. to års erhvervserfaring.

Uddannelsens opbygning

Afgangsprojekt

Afgangsprojekt i Byggekoordination

Afgangsprojektet giver dig mulighed for at gå i dybden med uddannelsens teori. Du stiller skarpt på en aktuel case fra din praksis og omsætter teori til praksis.

Læs mere om fagmodulet

Obligatorisk fag

Kommunikation, samarbejde og byggejura i byggeprocessen

Lær at vurdere byggesagens aktuelle aftaler i forhold til gældende regler

Læs mere om fagmodulet

Planlægning og styring af byggeriets processer og ressourcer

Få styr på byggeriets processer og ressourcer

Læs mere om fagmodulet

Økonomiforhold i mindre bygge- og anlægsprojekter og -virksomheder

Lær at styre en mindre virksomhed og byggesag økonomisk

Læs mere om fagmodulet

Valgfag

Arbejdsmiljøledelse på byggepladsen

Lær at om sikring af sikkerhed og arbejdsmiljø på byggepladsen

Læs mere om fagmodulet

IT i udførelsesfasen

Lær at anvende relevante IT-programmer ift. planlægning og styring af arbejdet på byggepladsen.

Læs mere om fagmodulet

Kommunikation på byggepladsen

Få styr på kommunikation, konfliktløsning og præsentationsteknik.

Læs mere om fagmodulet

Personaleledelse og jura i byggeriet

Få styr på juraen ift. den daglige drift i bygge- og anlægssektoren

Læs mere om fagmodulet

Salg og markedsføring

Lær at arbejde med den strategiske markedsføring samt udvikling af markedsføringsplan.

Læs mere om fagmodulet