Kommunikation, samarbejde og byggejura i byggeprocessen

Lær at vurdere byggesagens aktuelle aftaler i forhold til gældende regler

Om Faget

På faget ’Kommunikation, samarbejde og byggejura i byggeprocessen’ lærer du, at vurdere byggesagens juridiske problemstillinger på baggrund af en juridisk granskning og kunne formidle disse til byggesagens samarbejdspartnere.

Desuden lærer du, at søge, anvende og vurdere teknisk fælleseje, rapporter og andet materiale af relevans for branchen.

Du får kompetencer til at agere i overensstemmelse med reglerne i AB92 samt at håndtere byggesagens aktuelle aftaler juridisk. Endvidere får du kompetencer til at indhente tilbud fra underentreprenører, leverandører og producenter.

• Udbudsmateriale
• Teknisk fælleseje
• Indgåelse af aftaler
• Entrepriseformer og aftale- og kontraktforhold under byggesagens gennemførelse
• Målgruppeorienteret kommunikation – mundtligt, skriftligt og digitalt
• Formidling af byggefaglige problemstillinger

Fagmodulet er en del af disse uddannelser

Se listen over hele uddannelser

Lignende fagmoduler

Afgangsprojekt i Automation og drift

Afgangsprojektet giver dig mulighed for at gå i dybden med uddannelsens teori. Du stiller skarpt på en aktuel case fra din praksis og omsætter teori til praksis.

Læs mere om fagmodulet

Afgangsprojekt i Byggekoordination

Afgangsprojektet giver dig mulighed for at gå i dybden med uddannelsens teori. Du stiller skarpt på en aktuel case fra din praksis og omsætter teori til praksis.

Læs mere om fagmodulet

Afgangsprojekt i Byggeteknologi

Afgangsprojektet giver dig mulighed for at gå i dybden med uddannelsens teori. Du stiller skarpt på en aktuel case fra din praksis og omsætter teori til praksis.

Læs mere om fagmodulet

Afgangsprojekt i El-installation

Afgangsprojektet giver dig mulighed for at gå i dybden med uddannelsens teori. Du stiller skarpt på en aktuel case fra din praksis og omsætter teori til praksis.

Læs mere om fagmodulet
Gå til fagmoduloversigt

Tilmelding