Privatlivspolitik

Dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger er:

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
CVR-nr.: 30859480
Telefon: 63 18 30 00.
Mail: ucl@ucl.dk

UCL’s databeskyttelsesrådgiver

Du kan henvende dig til UCL’s databeskyttelsesrådgiver, hvis du har spørgsmål om UCL’s behandling af personoplysninger eller ønsker mere information om dine rettigheder.

Lars Udengaard
Mail: DPO@ucl.dk

Hvad er en personoplysning?

En personoplysning er enhver form for information, som direkte eller indirekte kan henføres til en person. Det kan fx være oplysninger som navn, adresse, cpr-nummer mv.

Behandling af personoplysninger er alle former for håndtering af personoplysninger fx indsamling, registrering, systematisering, opbevaring, videregivelse, samkøring og sletning.

Formålet med behandling af dine personoplysninger

Hvis du giver os dit samtykke til, at vi må sende dig information om en bestemt uddannelse, behandler vi personoplysninger om dig. Du kan altid trække dit samtykke tilbage, hvorefter behandlingen af dine personoplysninger til ophøre.

Hvilke personoplysninger behandler vi?

For at sende informationsmateriale til dig, behandler dit navn og din e-mailadresse.

Sletning

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere tjener et sagligt formål, eller hvis du trækker dit samtykke tilbage.

Dine rettigheder

Ifølge persondataforordningen har du ret til:

– At få oplyst, hvis nogen indsamler, opbevarer, bruger eller videregiver dine personoplysninger

– At få indsigt i hvilke personoplysninger, der er indsamlet om dig, og hvordan de bliver brugt.

– At få rettet forkerte oplysninger om dig.

– At få slettet dine personlige oplysninger i visse tilfælde, før den generelle sletteperiode udløber.

– At få begrænset behandlingen af dine oplysninger i visse særlige tilfælde.

– At gøre indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger og mod at dine personoplysninger anvendes i direkte markedsføring fx ved profilering.

– At få en oversigt over de indsamlede oplysninger om dig og til at få oplysningerne flyttet til en anden dataansvarlig (dataportabilitet) i visse tilfælde.

– At blive underrettet direkte, hvis der skulle ske noget med dine oplysninger fx ved brud på datasikkerheden.

Retten til at indgive klage

Du har mulighed for at klage over behandlingen af dine personoplysninger til UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, dpo@ucl.dk.

Du har også ret til at klage til Datatilsynet over behandlingen af dine personoplysninger. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.