Tilskudsmuligheder

BÅDE MEDARBEJDERE OG VIRKSOMHEDER KAN FÅ TILSKUD

Du kan få tilskud til at få dækket deltagerbetaling og lønomkostninger, uanset om du er medarbejder eller arbejdsgiver. Der gælder særlige forudsætninger for ansøgning om støtte.

Få op til 10.000 kroner til din efter- og videreuddannelse fra omstillingsfonden.

 

HVAD

Omstillingsfonden er en del af den trepartsaftale, som regeringen og arbejdsmarkedets parter landede i oktober 2017. Der afsættes årligt 65 mio. kr. på landsdækkende plan til deltagerbetaling i forbindelse med efter- og videreuddannelse, hvor medarbejdere kan deltage i offentligt godkendte akademi- og diplomuddannelser.

Omstillingsfonden dækker deltagerbetaling, hvilket kan motivere til, at flere tager efter- og videreuddannelse på eget initiativ, da det bliver gratis for den enkelte.

Fra 1. august 2018 kan du med midler fra omstillingsfonden gå i gang med, eller fortsætte på din akademi- og diplomuddannelse. Fonden dækker dit deltagergebyr op til 10.000 kroner om året til og med år 2022.

 

HVEM

Der er dog nogle adgangskrav, som du skal opfylde for at kunne modtage penge fra omstillingsfonden.

Du er:

 • Faglært eller ufaglært. Dvs. personer der har en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller tilsvarende som højeste fuldførte uddannelse
  1. Ansøgere, der har gennemført en dansk videregående uddannelse, kan ikke modtage tilskud fra omstillingsfonden
  2. Enkelte eller flere beståede akademi- eller diplom-fagmoduler opfattes ikke som en hel videregående uddannelse, så længe vedkommende ikke har gennemført en hel uddannelse
 • I beskæftigelse og ansat ved kursusstart, dvs. skal være ansat som medarbejder på hel- eller deltid i Danmark
  1. Selvstændige opfattes i denne sammenhæng ikke som ansatte og kan ikke modtage tilskud
  2. Arbejdsgivere kan ikke modtage tilskud
  3. Fuldtidsstuderende på videregående uddannelser kan ikke modtage tilskud
 • Tilmeldt et modul på en akademi- eller diplomuddannelse udbudt efter reglerne fastsat i Bekendtgørelse om akademiuddannelserBekendtgørelse om diplomuddannelser
 • Ansøger må endnu ikke have opbrugt det årlige maksimumsbeløb på 10.000 kr. i tilskud fra omstillingsfonden

Bemærk: Også merkonomer er i målgruppen, fordi de ikke har afsluttet en akademiuddannelse.

Ansøger skal underskrive en tro- og love-erklæring, der bekræfter rigtigheden af oplysninger om uddannelsesbaggrund, beskæftigelsessituation og tidligere tilskud fra omstillingsfonden samme år.

 

HVORDAN

For at få tilskud fra omstillingsfonden skal du, når du tilmelder dig et fagmodul her på siden, vælge ”PRIVAT” under betaling i tilmeldingsflowet. Herefter vil du af uddannelsesinstitutionen få tilsendt en tro- og love-erklæring, som du skal udfylde, underskrive og sende retur. Når du har tilmeldt dig og bekræftet, at du er i målgruppen, skal du ikke have penge op af lommen. Der skal altså ikke søges om penge nogen steder.

Hvis du tilmelder dig fagmoduler, der samlet set overstiger de 10.000 kr. pr. år skal du blot betale differencen.

 

 FØRST-TIL-MØLLE!

Det er således, at de 65 mio. kr. årligt er fordelt blandt de enkelte uddannelsesinstitutioner. Når fonden er tom i et givet år, kan der ikke søges om midler førend næste år.

Er du omfattet af en overenskomst, kan du søge økonomisk tilskud til kursusafgift, materialer, transport og tab af løn i flere kompetenceudviklingsfonde.

 

Hvis du er usikker på, om du er berettiget til støtte, og hvor meget tilskud du kan få, kan du spørge din fagforening eller brancheforening.

 

Husk at ansøge om støtte fra kompetencefonde inden tilmelding til uddannelse.

Som medarbejder kan du også søge Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), hvis du opfylder en række krav.

 

Får du ikke løn, mens du uddanner dig, kan du søge SVU som delvis lønkompensation. Får du løn, mens du uddanner dig, kan du søge SVU, som skal udbetales til din arbejdsgiver som delvis lønrefusion for at skulle undvære din arbejdskraft.

 

For at kunne modtage SVU er det et krav, at du er i job, og at fagmodulet er tilrettelagt som fuldtidsundervisning. Fuldtidsundervisning svarer til, at et fagmodul på 10 ECTS-point maksimalt må vare 8,6 uger inkl. eksamen. Læs mere på www.svu.dk.