Personaleledelse og jura i byggeriet

Få styr på juraen ift. den daglige drift i bygge- og anlægssektoren

Om Faget

På faget ’Personaleledelse og jura i byggeriet’ lærer du, at fastsætte medarbejdernes arbejdstid og minimumsløn, at håndtere ansættelsesretslige tvister samt at vurdere hvornår der kan udstedes advarsler og bortvisninger, mv.

Du får bl.a. kompetencer til at udarbejde ansættelseskontrakter i overensstemmelse med gældende overenskomster i bygge- og anlægsbranchen.

• Gældende overenskomster inden for bygge- og anlægssektoren
• Ansættelsesret (arbejdsgivere, lønmodtagere og faglige organisationer)
• Retsgrundlaget for det enkelte ansættelsesforhold
• Brug af sociale klausuler i byggeriet
• Konsekvenser ifm. misligeholdelse af pligter og rettigheder
• Arbejdsgivers pligter og ledelsesret i bygge- og anlægssektoren
• De væsentligste regler om ansættelse af udenlandsk arbejdskraft

Fagmodulet er en del af disse uddannelser

Se listen over hele uddannelser

Lignende fagmoduler

Arbejdsmiljøledelse på byggepladsen

Lær at om sikring af sikkerhed og arbejdsmiljø på byggepladsen

Læs mere om fagmodulet

IT i udførelsesfasen

Lær at anvende relevante IT-programmer ift. planlægning og styring af arbejdet på byggepladsen.

Læs mere om fagmodulet

Kommunikation på byggepladsen

Få styr på kommunikation, konfliktløsning og præsentationsteknik.

Læs mere om fagmodulet
Gå til fagmoduloversigt

Bliv orienteret

Bliv orienteret når der bliver udbudt kurser inden for Personaleledelse og jura i byggeriet

Angiv hvilke regioner du er interesseret i:

Angiv hvilke undervisningsformer du er interesseret i: