Arbejdsmiljøledelse på byggepladsen

Lær at om sikring af sikkerhed og arbejdsmiljø på byggepladsen

Om Faget

På faget ’Arbejdsmiljøledelse på byggepladsen’ lærer du bl.a., at vurdere arbejdsmiljømæssige problemstillinger i overensstemmelse med gældende lov-givning, regler og branchekrav samt at opstille en plan for sikkerhed og sundhed (PSS for en byggesag).

Du får kompetencer til at forebygge ulykker og farer på nye måder, gennem inddragende processer samt håndtere arbejdsmiljøkoordinatorens ansvar over for kunder, myndigheder og øvrige samarbejdspartnere.

• Gældende lovgivning og branchekrav vedrørende sikkerhed og arbejdsmiljø
• Arbejdsbetingede sygdomme og brancherelevante arbejdsmiljøproblemer
• Arbejdsmiljøkoordinator (projektering og byggeri)
• Arbejdsmiljøledelse (herunder rollerne i virksomheden)
• Investeringer i arbejdsmiljø og betydning for virksomhedens bundlinje
• Kommunikation, processer og fastholdelse af skarp arbejdsmiljøprofil
• Arbejdsmiljøplaner (virksomhed og PSS for byggeplads)

Fagmodulet er en del af disse uddannelser

Se listen over hele uddannelser

Lignende fagmoduler

IT i udførelsesfasen

Lær at anvende relevante IT-programmer ift. planlægning og styring af arbejdet på byggepladsen.

Læs mere om fagmodulet

Kommunikation på byggepladsen

Få styr på kommunikation, konfliktløsning og præsentationsteknik.

Læs mere om fagmodulet

Personaleledelse og jura i byggeriet

Få styr på juraen ift. den daglige drift i bygge- og anlægssektoren

Læs mere om fagmodulet
Gå til fagmoduloversigt

Tilmelding