Bæredygtigt drift af byggeplads

Lær om indretning og drift af byggepladsen

Grøn omstilling

Om Faget

På faget ’Bæredygtigt indkøb og drift af byggeplads’ lærer du bl.a., at udarbejde en byggepladsplan for en mellemstor byggeplads, at anvende centrale digitale planlægningsværktøjer og efter behov kunne udarbejde tids- og bemandingsplaner, mm.

Du får kompetencer til at lede og drive en mindre/mellemstor byggeplads ud fra bæredygtighedsprincipper samt at håndtere afgivelse af tilbud på grundlag af en entreprenørkalkulation indeholdende indhentede tilbud fra underentreprenører, leverandører og producenter.

• Planlægning og byggeledelse
• Byggepladslogistik og materialehåndtering (fx. TRIMBYG/LEAN)
• Værktøjer til planlægning og opfølgning (byggepladsplan, tidsplaner, budgetter, mm.)
• Varemodtagelse og kvalitetssikring
• Sikkerhed og skiltning på byggepladsen (fx PSS, APV)
• Oprydning, rengøring og affaldshåndtering
• Bæredygtighed i relation til byggepladsen (fx ift. DGNB, udtørring, elforbrug)

Fagmodulet er en del af disse uddannelser

Se listen over hele uddannelser

Lignende fagmoduler

Arbejdsmiljøledelse på byggepladsen

Lær at om sikring af sikkerhed og arbejdsmiljø på byggepladsen

Læs mere om fagmodulet

IT i udførelsesfasen

Lær at anvende relevante IT-programmer ift. planlægning og styring af arbejdet på byggepladsen.

Læs mere om fagmodulet

Kommunikation på byggepladsen

Få styr på kommunikation, konfliktløsning og præsentationsteknik.

Læs mere om fagmodulet

Personaleledelse og jura i byggeriet

Få styr på juraen ift. den daglige drift i bygge- og anlægssektoren

Læs mere om fagmodulet
Gå til fagmoduloversigt

Bliv orienteret

Bliv orienteret når der bliver udbudt kurser inden for Bæredygtigt drift af byggeplads

Angiv hvilke regioner du er interesseret i:

Angiv hvilke undervisningsformer du er interesseret i: