Byggeteknologi

Bygge- og anlægsbranchen står overfor en række udfordringer, i kraft af nye materialer, byggeprocesser og byggeteknikker, herunder udviklingen inden for bæredygtigt byggeri og energibesparende renovering og vedligeholdelse.

Uddannelsen retter sig imod personer, der har erfaring fra bygge- og anlægsbranchen, og ønsker at ajourføre og styrke deres byggetekniske kompetencer.

Om Uddannelsen

På studiet beskæftiger du dig bl.a. med emner som: Byggeteknik, Materialeforståelse og komponenter til mindre byggerier, BIM til projektering, Commissioning, Registrering & tilstandsvurdering, Bæredygtigt byggeri, mv.

Hvad kan du bruge uddannelsen til?

Som færdiguddannet kan du blandt andet arbejde med bæredygtige byggerier og energibesparende renovering og vedligeholdelse.

Du vil typisk arbejde med følgende opgaver:

  • Principper inden for byggeteknik, bygningsfysik, og konstruktioner i forbindelse med projektering af byggeopgaver
  • Relevante juridiske forhold
  • Byggetekniske vurderinger af materialer og komponenters egenskaber og funktioner i konstruktioner, herunder vurdere bæredygtighed
  • Planlægning, indsamling samt behandling af byggeteknisk data og empiri
  • Foretage enkle bygningsfysiske beregninger af fugtforhold og varmetab i konstruktioner samt vurdere de byggetekniske konsekvenser af resultaterne
  • Formidling af praksisnære problemstillinger om materialer og konstruktioner samt løsningsmuligheder mellem brugere, bygherrer, rådgivere, projekterende og udførende aktører om teknisk projektering

Fag & eksamen

Vil du læse en hel akademiuddannelse i Byggeteknologi skal du læse de tre obligatoriske fag og supplere med valgfag svarende til 20 ECTS-point og afslutte med et afgangsprojekt.

Uddannelsen er fleksibel. Du kan vælge at tage en fuld akademiuddannelse eller blot tage enkelte fagmoduler fra uddannelsen.

Hvem kan tage uddannelsen?

Uddannelsen henvender sig til dig, der har en relevant erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse. Du skal have min. to års erhvervserfaring.

Uddannelsens opbygning

Afgangsprojekt

Afgangsprojekt i Byggeteknologi

Afgangsprojektet giver dig mulighed for at gå i dybden med uddannelsens teori. Du stiller skarpt på en aktuel case fra din praksis og omsætter teori til praksis.

Læs mere om fagmodulet

Obligatorisk fag

Byggeteknik – mindre byggerier

Lær at vurdere de beregnede resultater i byggemæssige sammenhænge.

Læs mere om fagmodulet

Materialeforståelse og komponenter til mindre byggerier

Få kompetencerne til at håndtere det korrekte valg af materialer ifm. forskellige typer af konstruktioner.

Læs mere om fagmodulet

Samarbejde, kommunikation og konfliktforebyggelse i projekteringsforløbet

Lær at håndtere samarbejds- og kommunikationssituationer med byggeriets aktører og interessenter.

Læs mere om fagmodulet

Valgfag

Bæredygtigt byggeri

Få styr på certificerings- og mærkningsordningerne samt viden om LCA og LCC.

Læs mere om fagmodulet

Facilities Managements inddragelse i byggeriets designfase

Lær at integrere og optimere Facilities Management i bygningsdriften

Læs mere om fagmodulet

Grundlæggende brug af digitale bygningsmodeller

Lær at kvalitetssikre og udarbejde IKT/CAD-aftaler samt at arbejde med simuleringer af kollisions- og konsistenskontrol af fag- og fællesmodeller.

Læs mere om fagmodulet

Miljøfarlige stoffer

Miljøfarlige stoffer - Lær at vejlede håndværkere ifm. renoveringsopgaver

Læs mere om fagmodulet

Outsourcing af drift og service opgaver og lovgrundlag

Lær at håndtere udbudsprocessen af drifts- og serviceopgaver

Læs mere om fagmodulet

Registrering og tilstandsvurdering

Bliv rådgivende konsulent inden registrering og tilstandsvurdering

Læs mere om fagmodulet

Tidstypiske bygninger og konstruktioner

Se sammenhængen mellem tidens, samfundets og byggeteknikkens udvikling fra 1900-tallet og frem til i dag mhp. renovering af byggeri

Læs mere om fagmodulet

Tilgængelighed

Lær at arbejde som rådgivende konsulent inden for tilgængelighed i bygninger, udearealer og produktudvikling

Læs mere om fagmodulet