Miljøfarlige stoffer

Miljøfarlige stoffer - Lær at vejlede håndværkere ifm. renoveringsopgaver

Grøn omstilling

Om Faget

På faget ’Miljøfarlige stoffer’ lærer du, at vurdere sandsynligheden for tilstedeværelse af miljøfarlige stoffer i et byggeri og på baggrund heraf udarbejde et udkast til håndtering af disse ifm. renovering af et byggeri.

Desuden lærer om nødvendigt beskyttelsesudstyr ifm. håndtering af miljøfarlige stoffer.

Du får kompetencer til at udfærdige handlingsplaner for miljøsanering af eksisterende byggeri.

• Typiske miljøfarlige stoffer, der optræder i byggeriet, fx. PCB, asbest og bly
• Typsike bygninger, hvori miljøfarlige stoffer forefinder
• Hvorfor stofferne er farlige
• Formidling af analyser vedr. miljøskadelige stoffer i et byggeri, overfor rådgivere, entreprenører og bygherrer

Fagmodulet er en del af disse uddannelser

Se listen over hele uddannelser

Lignende fagmoduler

Bæredygtigt byggeri

Få styr på certificerings- og mærkningsordningerne samt viden om LCA og LCC.

Læs mere om fagmodulet

Facilities Managements inddragelse i byggeriets designfase

Lær at integrere og optimere Facilities Management i bygningsdriften

Læs mere om fagmodulet

Outsourcing af drift og service opgaver og lovgrundlag

Lær at håndtere udbudsprocessen af drifts- og serviceopgaver

Læs mere om fagmodulet
Gå til fagmoduloversigt

Bliv orienteret

Bliv orienteret når der bliver udbudt kurser inden for Miljøfarlige stoffer

Angiv hvilke regioner du er interesseret i:

Angiv hvilke undervisningsformer du er interesseret i: