Registrering og tilstandsvurdering

Bliv rådgivende konsulent inden registrering og tilstandsvurdering

Om Faget

Forudsætning: Byggeteknik – mindre byggerier

På faget ’Registrering & tilstandsvurdering’ lærer du lb.a., at vælge relevante opmålingsmetoder, foretage opmåling og overføre oplysninger til tegning eller bygningsmodel samt vurdere en klimaskærms tæthed og isoleringsevne.

Desuden lærer du at anvende prisdatabaser til at udarbejde prisoverslag.

Du får kompetencer til at vurdere restlevetiden på bygningsdele og anbefale vedligeholdelsesmetoder for mindre bygninger.

• Søge og vurdere oplysninger fra byggebranchens videns- og erfaringsinstitutioner, fx Byggeskadefonden, SBI (Statens Byggeforskningsinstitut), BYG-ERFA, BBR (Bygnings- og Boligregistret) og OIS (Offentlige InformationsServer)
• Lovgivning og bebyggelsesregulerende bestemmelser
• Almindelige byggematerialers forventede levetid og vedligeholdelse
• Økonomiske overslagskalkulationer for renovering og vedligeholdelse
• Kategorier og termer for fredede og bevaringsværdige bygninger
• Miljøskadelige stoffer ift. arbejdsmiljø, indeklima, håndtering, bortskaffelse, mv.

Fagmodulet er en del af disse uddannelser

Se listen over hele uddannelser

Lignende fagmoduler

Byggeteknik – mindre byggerier

Lær at vurdere de beregnede resultater i byggemæssige sammenhænge.

Læs mere om fagmodulet

Materialeforståelse og komponenter til mindre byggerier

Få kompetencerne til at håndtere det korrekte valg af materialer ifm. forskellige typer af konstruktioner.

Læs mere om fagmodulet

Samarbejde, kommunikation og konfliktforebyggelse i projekteringsforløbet

Lær at håndtere samarbejds- og kommunikationssituationer med byggeriets aktører og interessenter.

Læs mere om fagmodulet
Gå til fagmoduloversigt

Tilmelding