Udvidet BIM

Få styr på BIM - både som model og som arbejdsmetode

Om Faget

Forudsætning: BIM til projektering

På faget ’Udvidet BIM’ lærer du, at håndtere bygningsmodellen som et redskab til informations- og dataudtræk til bearbejdning i andre BIM-programmer samt at foretage 3D-visualisering ud fra vurdering af fagfællers behov.

Desuden lærer du at udarbejde og beregen arealer og mængder samt vurdere hvilke øvrige egenskabsdata fra modellerne der kan indgå i BIM-procesforløbet.

Du får kompetencer til at lave prisoverslag ud fra klassificerede bygningsdele, mængder og prisdatabaser.

• Klassifikationssystemer
• Digitale bygningsmodeller til økonomisk kalkulation
• Parametriske 3D-objekter
• Integration mellem forskellige digitale platforme for dataoverførsel
• Udførelsesmetoder i BIM-processen
• Kommunikationsmetoder, innovation, værktøjer og standarder ifm. BIM
• Udtræk af mængder og øvrige relevante data fra en 3D model

Fagmodulet er en del af disse uddannelser

Se listen over hele uddannelser

Lignende fagmoduler

Grundlæggende brug af digitale bygningsmodeller

Lær at kvalitetssikre og udarbejde IKT/CAD-aftaler samt at arbejde med simuleringer af kollisions- og konsistenskontrol af fag- og fællesmodeller.

Læs mere om fagmodulet
Gå til fagmoduloversigt

Bliv orienteret

Bliv orienteret når der bliver udbudt kurser inden for Udvidet BIM

Angiv hvilke regioner du er interesseret i:

Angiv hvilke undervisningsformer du er interesseret i: