BIM til projektering

Få styr på BIM til projektering af mindre byggerier

Om Faget

Forudsætning: Grundlæggende digitale bygningsmodeller

På faget ’BIM til projektering’ lærer du, at opbygge simple generiske bygningsmodeller med angivelse af rum og arealer tidligt i projekteringsfasen.

Desuden lærer du at opbygge terrænmodeller på baggrund af de frie kortdata samt at sammenkæde fagmodeller og overføre koordinatsæt.

Du får viden om

• Tegningsstandarder og dokumenthåndtering
• CAD-manual og modulprojektering
• Grundlæggende opbygning af digitale bygningsmodeller
• Grundlæggende lovgivning for anvendelse af IKT i byggeri, herunder ydelsesbeskrivelsen og IKT-bekendtgørelsen
• Udtræk af mængder på primære bygningsdele
• Dataindsamling i forbindelse med udarbejdelse af 3D modeller

Fagmodulet er en del af disse uddannelser

Se listen over hele uddannelser

Lignende fagmoduler

Grundlæggende brug af digitale bygningsmodeller

Lær at kvalitetssikre og udarbejde IKT/CAD-aftaler samt at arbejde med simuleringer af kollisions- og konsistenskontrol af fag- og fællesmodeller.

Læs mere om fagmodulet
Gå til fagmoduloversigt

Bliv orienteret

Bliv orienteret når der bliver udbudt kurser inden for BIM til projektering

Angiv hvilke regioner du er interesseret i:

Angiv hvilke undervisningsformer du er interesseret i: