Hygiejne og rengøringsteknik

Vil du være med til at sikre bedre rengøringsrelaterede serviceydelser og drift? Du får kompetencer til at projektere serviceydelser samt udarbejde og præsentere tilbud. Med akademiuddannelsen i Hygiejne og rengøringsteknik kan du fx blive leder i din eksisterende virksomhed eller etablere din egen rengøringsvirksomhed.

Om Uddannelsen

På studiet beskæftiger du dig med emner som: Rengøringsmidlers kemi, produktionshygiejne og rengøringsmetoder. Du opnår en kvalificeret indsigt i, hvilke metoder og midler, der bør anvendes i forskellige rengøringsopgaver for at sikre både effektiv drift af høj kvalitet. Du får også professionelt og anvendeligt kendskab til robotrengøring, arbejdsmiljø, lovkrav, affaldshåndtering, skadedyrsbekæmpelse og allergenrengøring.

Hvad kan du bruge uddannelsen til?

Som færdiguddannet vil du typisk arbejde som (mellem-)leder eller ejer i en privat rengøringsvirksomhed eller som mellemleder på en offentlig arbejdsplads, f.eks. på et hospital. Typiske arbejdsopgaver vil være:

  • planlægning og analyse af rengøring (med baggrund i viden om bl.a. rengørings- og desinfektionsmidler og metoder, kvalitet, udstyr, materialer, indretning, hygiejnisk design og fødevaresikkerhed)
  • projektering af rengørings- og hygiejnerelaterede serviceydelser
  • ledelsesmæssige opgaver og styring af ressourcer i forbindelse med igangsætning, gennemførelse og opfølgning på opgaver
  • undervisning af medarbejdere inden for hygiejne og rengøringsteknik

Fag og eksamen

Vil du læse en hel akademiuddannelse i Hygiejne og rengøringsteknik skal du læse de fire obligatoriske fag og supplere med valgfag svarende til 10 ECTS-point og afslutte med et afgangsprojekt.

Uddannelsen er fleksibel. Du kan vælge at tage en fuld akademiuddannelse eller blot tage enkelte fagmoduler fra uddannelsen.

Hvem kan tage uddannelsen?

Uddannelsen henvender sig til dig, der har en relevant erhvervsuddannelse, fx serviceassistent eller gymnasial uddannelse. Du skal have min. to års erhvervserfaring.

Uddannelsens opbygning

Afgangsprojekt

Afgangsprojekt i Hygiejne og rengøringsteknik

Afgangsprojektet giver dig mulighed for at gå i dybden med uddannelsens teori. Du stiller skarpt på en aktuel case fra din praksis og omsætter teori til praksis.

Læs mere om fagmodulet

Indledningsfag

Indledende kursus – studieforberedelse, studieteknik og indledende projektskrivning

Få et bedre grundlag for at følge fagene på akademiuddannelserne.

Læs mere om fagmodulet

Indledningsfag i kemi

Få styr på den nødvendige kemi, før du starter på den tekniske akademiuddannelse.

Læs mere om fagmodulet

Indledningsfag i matematik

Få styr på matematikken, før du starter på den tekniske akademiuddannelse.

Læs mere om fagmodulet

Obligatorisk fag

Hygiejne- og rengøringsteknologi – grundlæggende

Lær, hvordan du kommer godt i gang med rengøring og hygiejne.

Læs mere om fagmodulet

Hygiejne- og rengøringsteknologi – udvidet

Bliv dygtigere til rengøring og hygiejne – også inden for fødevareproduktion.

Læs mere om fagmodulet

Projektering af rengørings- og hygiejnerelaterede serviceydelser

Lær at lede mindre rengøringsprojekter og at arbejde med udbudsmateriale.

Læs mere om fagmodulet

Rengøringsledelse og kommunikation

Lær rengøringsledelse, og bliv god til at samarbejde og udvikle kompetencer.

Læs mere om fagmodulet

Valgfag

Psykologi og krisehåndtering

Få psykologisk indsigt, og lær at nedtrappe konflikter og håndtere kriser.

Læs mere om fagmodulet