Indledende kursus – studieforberedelse, studieteknik og indledende projektskrivning

Få et bedre grundlag for at følge fagene på akademiuddannelserne.

Om Faget

Med et indledende kursus får du skærpet din studieteknik og projektmetode. Du bliver udstyret med redskaber, så du får lettere ved de skriftlige opgaver.

Du beskæftiger dig med motivation og koncentration og lærer at planlægge dit studie, så du får mest muligt ud af det. Du bliver fortrolig med at søge informationer, bearbejde og analysere af data og rustet til faglig læsning og faglig skrivning.

• Motivation og læreprocesser
• Faglig læsning og skrivning, mundtlig formidling
• Litteratursøgning, kildekritik og kildehenvisning
• Undersøgelsesdesign, kvalitativ og kvantitativ data

Fagmodulet er en del af disse uddannelser

Se listen over hele uddannelser

Lignende fagmoduler

Afgangsprojekt i Automation og drift

Afgangsprojektet giver dig mulighed for at gå i dybden med uddannelsens teori. Du stiller skarpt på en aktuel case fra din praksis og omsætter teori til praksis.

Læs mere om fagmodulet

Afgangsprojekt i Byggekoordination

Afgangsprojektet giver dig mulighed for at gå i dybden med uddannelsens teori. Du stiller skarpt på en aktuel case fra din praksis og omsætter teori til praksis.

Læs mere om fagmodulet

Afgangsprojekt i Byggeteknologi

Afgangsprojektet giver dig mulighed for at gå i dybden med uddannelsens teori. Du stiller skarpt på en aktuel case fra din praksis og omsætter teori til praksis.

Læs mere om fagmodulet

Afgangsprojekt i El-installation

Afgangsprojektet giver dig mulighed for at gå i dybden med uddannelsens teori. Du stiller skarpt på en aktuel case fra din praksis og omsætter teori til praksis.

Læs mere om fagmodulet
Gå til fagmoduloversigt

Tilmelding