Automation og drift

Automation får større og større betydning i vores hverdag. Det gælder f.eks. på energiområdet, i velfærdsektoren, inden for offshore og i den industrielle produktion. Du kan stå i spidsen for den praktiske installation af fremtidens intelligente anlæg, herunder opstilling, indkøring, optimering og drift.

Om Uddannelsen

På studiet beskæftiger du dig med emner som: el-teknologi og integrerede automatiske enheder, automationsdesign, drift og vedligehold, maskinteknologi (offshore eller industri), sikkerhed, offshore produktion og teknologi, robotteknologi og udvidet regulering.

Hvad kan du bruge uddannelsen til?

Som færdiguddannet kan du i samarbejde med andre faggrupper identificere problemstillinger samt afdække, rådgive og forestå implementering af automationsløsninger. Dette er med udgangspunkt i forståelse af maskin- og procesanlæg samt brug af relevante teorier og gældende standarder.

Du vil typisk arbejde med følgende opgaver:

  • planlægning af udviklingsopgaver og vedligeholdelsesprojekter
  • modellering og programmering
  • automatiseringsarkitektur
  • tekniske udviklingsværktøjer
  • sikring af, at gældende standarder for vedligehold overholdes
  • sikring af tekniske anlægs driftssikkerhed og -stabilitet
  • håndtering af kommunikationsteknologier og protokoller
  • styring og regulering i det maskintekniske område
  • projektudvikling ved strukturering og dokumentation af løsninger

Fag & eksamen

Vil du læse en hel akademiuddannelse i Automation og drift skal du læse de to obligatoriske fag og supplere med valgfag svarende til 30 ECTS-point og afslutte med et afgangsprojekt.

Uddannelsen er fleksibel. Du kan vælge at tage en fuld akademiuddannelse eller blot tage enkelte fagmoduler fra uddannelsen.

Hvem kan tage uddannelsen?

Uddannelsen henvender sig til dig, der har en relevant erhvervsuddannelse, som fx elektriker, elektronikmekaniker, procesoperatør, automatiktekniker, m.fl., eller har en gymnasial uddannelse. Du skal have min. to års erhvervserfaring.

Uddannelsens opbygning

Afgangsprojekt

Afgangsprojekt i Automation og drift

Afgangsprojektet giver dig mulighed for at gå i dybden med uddannelsens teori. Du stiller skarpt på en aktuel case fra din praksis og omsætter teori til praksis.

Læs mere om fagmodulet

Indledningsfag

Indledende kursus – studieforberedelse, studieteknik og indledende projektskrivning

Få et bedre grundlag for at følge fagene på akademiuddannelserne.

Læs mere om fagmodulet

Indledningsfag i matematik

Få styr på matematikken, før du starter på den tekniske akademiuddannelse.

Læs mere om fagmodulet

Obligatorisk fag

Retningsbestemt obligatorisk fag

Offshore produktion og teknologi

Teoretisk og praktisk viden om offshore råstofudvinding

Læs mere om fagmodulet

Valgfag

Internet of Things i anvendelse

Lær at kombinere din viden om forretning med viden om mulighederne inden for Internet of Things

Læs mere om fagmodulet

Maskinteknologi med hydraulik, pneumatik, servostyring og motorer

Lær at rådgive kunder i simple pneumatiske og hydrauliske problemstillinger

Læs mere om fagmodulet

Offshore produktion og teknologi

Teoretisk og praktisk viden om offshore råstofudvinding

Læs mere om fagmodulet