Offshore produktion og teknologi

Teoretisk og praktisk viden om offshore råstofudvinding

Om Faget

Forudsætning: Uddannelsens obligatoriske fagmoduler (El-teknologi og integrerede automatiske enheder, Automationsdesign og Drift og vedligehold)

På faget ‘Offshore produktion og teknologi’ får du den teoretiske viden vedr. råstofudvinding og organisering og sikkerhed på offshore olie- og gasplatforme. Du opnår også de praktiske færdigheder og kompetencer til bl.a. at vurdere styringer og regulering af petrotekniske/procestekniske anlæg og optimere anlæg under hensynstagen til det driftsmæssige, vedligeholdsmæssige og arbejdsmiljømæssige

• Råstofudvinding og dertil anvendt teknologi
• Forståelse for den termodynamiske del af behandlingsprocessen
• Organisering og sikkerhed inden for offshore olie- og gasplatforme
• Vurdering af procestekniske anlægs driftstilstand
• Vurdering af styringer og regulering af petrotekniske/procestekniske anlæg
• Optimering af anlæg under hensynstagen til det driftsmæssige, vedligeholdsmæssige og arbejdsmiljømæssige
• Arbejdsmiljømæssige aspekter ved olie/gas-anlæg
• Sammenhængen mellem det tekniske anlægs funktioner, de anvendte automationselementer og den anvendte procesoperation

Fagmodulet er en del af disse uddannelser

Se listen over hele uddannelser

Lignende fagmoduler

Gå til fagmoduloversigt

Bliv orienteret

Bliv orienteret når der bliver udbudt kurser inden for Offshore produktion og teknologi

Angiv hvilke regioner du er interesseret i:

Angiv hvilke undervisningsformer du er interesseret i: