El-installation

Ønsker du at opnå autorisation og blive fagligt ansvarlig på el-området? Med akademiuddannelsen i El-installation kan du kvalificere dig til selvstændigt at projektere, tilrettelægge og styre udførelsen af el-tekniske installationer, bygningsautomatik og mindre automatiske anlæg?

Om Uddannelsen

På studiet beskæftiger du dig med emner inden for: Bolig-, bygnings-, og industriinstallationer samt elforsyningsanlæg. Endvidere er faglige emner inden for: Kvalitet, sikkerhed og miljø, Bekendtgørelser og standarder, Projektledelse og teknisk entreprisestyring, Forretningsudvikling, Salg og kundeforståelse, m.fl.

Hvad kan du bruge uddannelsen til?

Som færdiguddannet vil du typisk arbejde med følgende opgaver:

 • tekniske beregninger
 • dokumentation
 • planlægning, projektering og gennemførsel af projekter vedrørende El-tekniske installation og bygningsinstallationer
 • ledelse af installationstekniske projekter
 • projektering, tilrettelæggelse og styring af udførelsen af El-tekniske installationer og bygningsinstallationer
 • håndtere et autorisationsmæssigt ansvar. Sikkerhedsstyrelsen (SIK) har godkendt, at personer med en akademiuddannelse i El-installation opnår de kvalifikationer og kompetencer som Sikkerhedsstyrelsen stiller krav om i forbindelse med autorisation inden for el (el-autorisation)

Fag & eksamen

Du kan afslutte uddannelsen med en autorisationseksamen ved Sikkerhedsstyrelsen, som giver ret til at starte egen el-installatørvirksomhed eller være ansvarlig for en autorisation på en virksomhed.

Der kan vælges mellem to autorisationer, hvilket afhænger af de fag du gennemfører.

Fuld autorisation:

Faglig ansvarlig på el-området

 • Boliginstallationer og teknisk beregning på kredsløb
 • Bygningsinstallationer og teknisk dokumentation
 • Mindre industriinstallationer og teknisk beregning på maskiner
 • Større industriinstallationer og elforsyningsanlæg
 • Kvalitet, sikkerhed og miljø
 • Bekendtgørelser og standarder
 • Afgangsprojekt

Delautorisation

Faglig ansvarlig på delautorisationsområdet ‘El-installationer i boliger’

 • Boliginstallationer og teknisk beregning på kredsløb
 • Bygningsinstallationer og teknisk dokumentation
 • Kvalitet, sikkerhed og miljø
 • Boliginstallation til delautorisation på AU i Energiteknologi

Akademiuddannelsen i El-installation er fleksibel. Du kan vælge at tage en fuld akademiuddannelse eller blot tage enkelte fagmoduler fra uddannelsen.

Hvem kan tage uddannelsen?

Adgang til optagelse på akademiuddannelse i El-installation eller enkelte moduler herfra er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse. I denne sammenhæng betragtes følgende uddannelser som relevante:

 • automatik- og procesuddannelsen (med specialer)
 • elektriker, bygningsautomatik
 • elektriker, installationsteknik
 • elektriker, kommunikationsteknik
 • elektriker, styrings- og reguleringsteknik
 • Elektrikeruddannelse 1: 4 år
 • Elektrikeruddannelse 2. 4,5 år
 • Elektronik- og svagstrømsuddannelsen

Adgang kan ligeledes gives til indehavere af en grunduddannelse for voksne inden for de samme fagområder som beskrevet herover.

Du skal have min. to års relevant erhvervserfaring inden for installationsbranchen eller anden relevant branche i forhold til El-installationsfaget.

Uddannelsens opbygning

Afgangsprojekt

Afgangsprojekt i El-installation

Afgangsprojektet giver dig mulighed for at gå i dybden med uddannelsens teori. Du stiller skarpt på en aktuel case fra din praksis og omsætter teori til praksis.

Læs mere om fagmodulet

Indledningsfag

Indledende kursus – studieforberedelse, studieteknik og indledende projektskrivning

Få et bedre grundlag for at følge fagene på akademiuddannelserne.

Læs mere om fagmodulet

Indledningsfag i matematik

Få styr på matematikken, før du starter på den tekniske akademiuddannelse.

Læs mere om fagmodulet

Obligatorisk fag

Boliginstallationer og teknisk beregning på kredsløb

Få kompetencerne til håndtere ansvaret for elektrotekniske beregninger og håndtere projektering og tilrettelæggelse af elektriske installationer

Læs mere om fagmodulet

Bygningsinstallationer og teknisk dokumentation

Få kompetencerne til håndtere projektering og tilrettelæggelse af elektriske bygningsinstallationer og håndtering af ansvaret for dokumentstyring i forbindelse med elektriske entrepriser

Læs mere om fagmodulet

Mindre industriinstallationer og teknisk beregning på maskiner

Få kompetencerne til at kunne håndtere projektering og tilrettelæggelse af elektriske industriinstallationer og at håndtere ansvaret for elektrotekniske beregninger på maskiner

Læs mere om fagmodulet

Større industriinstallationer og elforsyningsanlæg

håndtere afgrænsede ledelses- og planlægningsfunktioner for mellemspændingssystemer og udviklingsorienterede situationer i relation til mellemspændingssystemer

kunne håndtere projektering og tilrettelæggelse af elektriske installationer i større industri
under anvendelse af den nyeste teknologi og udvikle relevante løsninger

Læs mere om fagmodulet

Valgfag

Bekendtgørelser og standarder

Lær at varetage tekniske, sikkerhedsmæssige og kvalitetsledelsesmæssige opgaver i en autoriseret el-installationsvirksomhed

Læs mere om fagmodulet

Boliginstallation til delautorisation

Få en delautorisation til at udføre el-tekniske installationer i boliger

Læs mere om fagmodulet

Bygningsautomatik – funktionsafprøvning (EL)

Lær at løse problemer vedrørende regulering

Læs mere om fagmodulet

Forretningsudvikling (EL)

Lær at varetage ledelsesopgaver i forbindelse med styring af drift og økonomi af en installationsteknisk virksomhed

Læs mere om fagmodulet

Kvalitet, sikkerhed og miljø (VVS)

Få kvalitet, miljø og sikkerhed til at gå op i en højere enhed

Læs mere om fagmodulet

Projektledelse og teknisk entreprisestyring (EL)

Lær at lede installationstekniske projekter og entrepriser samt daglige opgaver i en installatørvirksomhed

Læs mere om fagmodulet

Større komfortanlæg med køl (EL)

Lær at verificere arbejde på større komfortanlæg med køl

Læs mere om fagmodulet