Kvalitet, sikkerhed og miljø (VVS)

Få kvalitet, miljø og sikkerhed til at gå op i en højere enhed

Grøn omstilling

Om Faget

På faget ’Kvalitet, sikkerhed og miljø’ lærer du, at kvalitetssikre og udarbejde vedligeholdelsesplan for installation, projekt og entreprise og formidle planer til relevante brugere.

Du får kompetencer til at vurdere arbejdsmiljømæssige problemstillinger og miljøforhold samt kvalitetsbehov og kan på basis heraf udvikle, opbygge, implementere, vedligeholde og anvende relevante styresystemer til sikring af kvalitet, sikkerhed og arbejdsmiljø samt miljø.

Desuden lærer du at udvikle en ledelsespraksis inden for arbejdsmiljø, miljø og kvalitet over for medarbejdere og interessenter samt at håndtere et autorisationsmæssigt ansvar over for kunder, myndigheder og øvrige samarbejdspartnere.

Faget ’Kvalitet, sikkerhed og miljø’ forudsætter beståelse af faget ’Grundlæggende el-teknisk beregning på installationer’ eller ’Grundlæggende VVS-tekniske begreber’.

• Kvalitet, kvalitetssikring og kvalitetsstyring
• Miljø og miljøledelse
• Arbejdsmiljø, sikkerhed og trivsel
• Styresystemer til ledelse og sikring af sikkerhed og arbejdsmiljø
• Arbejdsbetingede sygdomme, brancherelevante arbejdsmiljøproblemer, miljøforhold og miljøpolitik
• Relevante love og regler vedrørende miljø og arbejdsmiljø

Fagmodulet er en del af disse uddannelser

Se listen over hele uddannelser

Lignende fagmoduler

Gasfejlfinding

Lær at håndtere udførelsen af arbejder på større gastekniske anlæg inkl. ventilations- og aftrækssystemer

Læs mere om fagmodulet
Gå til fagmoduloversigt

Tilmelding