Sanitet

Lær at håndtere arbejdet på sanitetstekniske forsyningsanlæg

Om Faget

Forudsætning: Grundlæggende VVS-tekniske begreber

På faget ’Sanitet’ lærer du at håndtere og tilrettelægge udførelsen af arbejder på sanitetstekniske forsyningsanlæg samt at forestå drift og vedligehold af disse.

Endvidere kan du anvende forskellige metoder til at projektere og dimensionere sanitetstekniske forsyningsanlæg samt at vurdere, rådgive og træffe beslutninger i overensstemmelse med gældende love, regler og normer.

• Udluftede og ikke-udluftede spildevandsinstallationer, regnvands- og drænvandsinstallationer, pumpeanlæg, materialer, korrosion, sikring mod brand og støj
• Brugsvandsinstallationer, installationsgenstande, varmtvandsbeholdere, cirkulation, isolering, trykforøgning, vandbehandling, materialer, korrosion, støj
• Projektering og dimensionering af sanitetstekniske forsyningsanlæg
• Vurdering af installationsformer og valg af relevante og tidssvarende løsninger

Fagmodulet er en del af disse uddannelser

Se listen over hele uddannelser

Lignende fagmoduler

Gasfejlfinding

Lær at håndtere udførelsen af arbejder på større gastekniske anlæg inkl. ventilations- og aftrækssystemer

Læs mere om fagmodulet

Kvalitet, sikkerhed og miljø (VVS)

Få kvalitet, miljø og sikkerhed til at gå op i en højere enhed

Læs mere om fagmodulet
Gå til fagmoduloversigt

Tilmelding