VVS-installation

Ønsker du at opnå autorisation og blive fagligt ansvarlig på VVS-området? Med akademiuddannelsen i VVS-installation kan du kvalificere dig til selvstændigt at projektere, installere og varetage driften af systemer inden for gas, varme, vand og afløb.

Om Uddannelsen

På studiet beskæftiger du dig med emner som: Grundlæggende VVS-tekniske begreber, Sanitet, Varmeinstallation bolig, Kvalitet, sikkerhed og miljø, Varmeinstallation bygninger, Gasteknik, Gasfejlfinding, Projektledelse og teknisk entreprisestyring, Salg og kundeforståelse og Forretningsudvikling.

Hvad kan du bruge uddannelsen til?

Som færdiguddannet vil du typisk arbejde med følgende opgaver:

 • Tekniske beregninger
 • VVS-områdets teori og dennes betydning for installationsteknik og energimæssige konsekvenser i gas- og VVS-tekniske anlæg
 • Gældende love og regler samt teknisk dokumentation
 • Projektering af gas- og VVS-tekniske anlæg på anvendelsesorienteret niveau

Fag & eksamen

Du kan afslutte uddannelsen med en autorisationseksamen ved Sikkerhedsstyrelsen, som giver ret til at starte egen VVS-installatørvirksomhed eller være ansvarlig for en autorisation på en virksomhed.

Der kan vælges mellem to autorisationer, hvilket afhænger af de fag du gennemfører.

Fuld autorisation:

Faglig ansvarlig på VVS-området

 • Grundlæggende VVS-tekniske begreber
 • Sanitet
 • Varmeinstallation bolig
 • Kvalitet, sikkerhed og miljø
 • Varmeinstallation bygninger
 • Gasteknisk teori
 • Gasfejlfinding
 • Afgangsprojekt

Delautorisation

Faglig ansvarlig på delautorisationsområdet ‘Vand- og afløbsinstallationer i boliger’

 • Grundlæggende VVS-tekniske begreber
 • Sanitet
 • Varmeinstallation bolig
 • Kvalitet, sikkerhed og miljø
 • Delautorisationsprøve

Akademiuddannelsen i VVS-installation er fleksibel. Du kan vælge at tage en fuld akademiuddannelse eller blot tage enkelte fagmoduler fra uddannelsen.

Hvem kan tage uddannelsen?

Adgang til optagelse på akademiuddannelse i VVS-installation eller enkelte moduler herfra er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse. I denne sammenhæng betragtes følgende uddannelser som relevante:

 • Smedeuddannelsen (med specialer)
 • VVS-uddannelsen

Adgang kan ligeledes gives til indehavere af en grunduddannelse for voksne inden for de samme fagområder som beskrevet herover.

Du skal have min. to års relevant erhvervserfaring inden for VVS-installationsbranchen eller anden relevant branche i forhold til VVS-installationsfaget.

Uddannelsens opbygning

Afgangsprojekt

Afgangsprojekt i VVS-installation

Afgangsprojektet giver dig mulighed for at gå i dybden med uddannelsens teori. Du stiller skarpt på en aktuel case fra din praksis og omsætter teori til praksis.

Læs mere om fagmodulet

Indledningsfag

Indledende kursus – studieforberedelse, studieteknik og indledende projektskrivning

Få et bedre grundlag for at følge fagene på akademiuddannelserne.

Læs mere om fagmodulet

Indledningsfag i matematik

Få styr på matematikken, før du starter på den tekniske akademiuddannelse.

Læs mere om fagmodulet

Obligatorisk fag

Valgfag

Bygningsautomatik – funktionsafprøvning (VVS)

Lær at løse problemer vedrørende regulering

Læs mere om fagmodulet

Forretningsudvikling (EL)

Lær at varetage ledelsesopgaver i forbindelse med styring af drift og økonomi af en installationsteknisk virksomhed

Læs mere om fagmodulet

Gasfejlfinding

Lær at håndtere udførelsen af arbejder på større gastekniske anlæg inkl. ventilations- og aftrækssystemer

Læs mere om fagmodulet

Kvalitet, sikkerhed og miljø (VVS)

Få kvalitet, miljø og sikkerhed til at gå op i en højere enhed

Læs mere om fagmodulet

Projektledelse og teknisk entreprisestyring (EL)

Lær at lede installationstekniske projekter og entrepriser samt daglige opgaver i en installatørvirksomhed

Læs mere om fagmodulet

Større komfortanlæg med køl (VVS)

Lær at verificere arbejde på større komfortanlæg med køl

Læs mere om fagmodulet

Varmeinstallation bolig

Lær at håndtere arbejdet på mindre varmeanlæg med tilhørende automatik

Læs mere om fagmodulet

Varmeinstallation bygninger

Lær at håndtere arbejdet på større varmeanlæg med tilhørende automatik

Læs mere om fagmodulet

Ventilationsteknik Dimensionering

Lær at dimensionere et ventilationsanlæg i boliger og institutioner

Læs mere om fagmodulet