Større komfortanlæg med køl (VVS)

Lær at verificere arbejde på større komfortanlæg med køl

Grøn omstilling

Om Faget

På faget ‘Større komfortanlæg’ lærer du, at aflæse anlægsdokumentation samt at vurdere mulighederne for optimering, herunder komfort og energibesparelser i relation til komfortanlæg.

• Grundlæggende teoretisk forståelse for et ventilation- og køleanlægs funktion og opbygning
• Viden om de praktiske forhold i forbin-delse med installation af køleanlæg
• Viden om et- og to-trinskøleanlæg, her-under de vigtigste hovedkomponenter og systemprocesser i køleanlæg
• Viden om dimensionering, drift og kontrol af ventilation og køle/varmepumpe-anlæg
• Viden om gældende lovgivning og arbejdsmæssige begrænsninger i forhold til arbejde med køleanlæg.
• Viden om kølemidlers miljøpåvirkninger.

Fagmodulet er en del af disse uddannelser

Se listen over hele uddannelser

Lignende fagmoduler

Varmeinstallation bygninger

Lær at håndtere arbejdet på større varmeanlæg med tilhørende automatik

Læs mere om fagmodulet

Ventilationsteknik Dimensionering

Lær at dimensionere et ventilationsanlæg i boliger og institutioner

Læs mere om fagmodulet
Gå til fagmoduloversigt

Bliv orienteret

Bliv orienteret når der bliver udbudt kurser inden for Større komfortanlæg med køl (VVS)

Angiv hvilke regioner du er interesseret i:

Angiv hvilke undervisningsformer du er interesseret i: