Ventilationsteknik Dimensionering

Lær at dimensionere et ventilationsanlæg i boliger og institutioner

Grøn omstilling

Om Faget

På fagmodulet lærer du at projektere og dokumentere et ventilationsanlæg efter gældende regler, herunder brand, og under hensyntagen til funktions-, indeklima- og driftsmæssige krav samt krav til økonomiske, energibesparende og miljømæssige hensyn.

Efter gennemførsel kan vurdere, rådgive og træffe beslutninger i overensstemmelse med gældende love, regler og normer vedrørende indeklima/ventilationsanlæg.

• Grundlæggende opbygning af ventilationsanlæg i bolig og erhvervsbygninger
• Lovgivning og regler for ventilation
• Dimensionering af ventilationsanlæg og dets komponenter
• Fejltyper og løsninger der kan få et eksisterende ventilationsanlæg til at fungere bedre
• Beregne luftstrømme og tryktab i ventilationsanlæg efter en bygnings funktion
• Beregne behov for luftskifte efter en bygnings funktion
• Anvise energibesparende tiltag på ventilationsanlæg og udføre beregninger heraf
• Dimensionere ventilationsanlæggets komponenter

Fagmodulet er en del af disse uddannelser

Se listen over hele uddannelser

Lignende fagmoduler

Større komfortanlæg med køl (VVS)

Lær at verificere arbejde på større komfortanlæg med køl

Læs mere om fagmodulet

Varmeinstallation bygninger

Lær at håndtere arbejdet på større varmeanlæg med tilhørende automatik

Læs mere om fagmodulet

Ventilationsteknik – Måling og indregulering

Hvis du mangler viden om ventilationsanlægs udformning, hvordan man finder ud af om de fungerer, som det er meningen og hvilke muligheder der er for at løse problemer og spare energi, så er dette nye valgfag noget for dig

Læs mere om fagmodulet
Gå til fagmoduloversigt

Bliv orienteret

Bliv orienteret når der bliver udbudt kurser inden for Ventilationsteknik Dimensionering

Angiv hvilke regioner du er interesseret i:

Angiv hvilke undervisningsformer du er interesseret i: