Gasfejlfinding

Lær at håndtere udførelsen af arbejder på større gastekniske anlæg inkl. ventilations- og aftrækssystemer

Om Faget

Forudsætning: Gasteknisk teori

På faget ’Gasfejlfinding’ lærer du at håndtere tilrettelæggelsen af arbejder på gastekniske installationer inkl. ventilations- og aftrækssystemer med tilhørende automatik (< 135 kW Hø).

Desuden får du kompetencer til at håndtere indregulering, fejlfinding og service på gastekniske installationer inkl. ventilations- og aftrækssystemer med tilhørende automatik (< 135 kW Hø).

Efter fagmodulet kan du håndtere rådgivning og instruktion af forbrugere om sikkerhed, energi- og miljøforhold på gastekniske installationer inkl. ventilations- og aftrækssystemer med tilhørende automatik (< 135 kW Hø).

Desuden kan du vurdere, rådgive og træffe beslutninger i overensstemmelse med gældende love, regler og normer vedrørende valg/udskiftning af gasforbrugende installationer og varmeautomatik ud fra en sikkerhedsmæssig, energimæssig og miljømæssig optimal løsning (< 135 kW Hø).

• Viden om indregulering af gasforbrugende udstyr til korrekt funktion
• Viden om myndighedsbestemmelser, lov om gassikkerhed, bekendtgørelser, autorisationer og certifikater for gastekniske installationer
• Forståelse for forbrændingstekniske forhold
• Forståelse for systematisk afprøvning og kontrol af en udført gasinstallation
• Forståelse for systematisk servicering af gasinstallationer og gasforbrugende apparater inkl. de tilhørende ventilations- og aftrækssystemer (< 135 kW Hø)
• Forståelse for fejlfinding på gasforbrugende udstyr inkl. ventilations- og aftrækssystemer samt de tilhørende varmestyringsanlæg
• Opstarte, indregulere og servicere gasforbrugende udstyr til korrekt funktion (< 135 kW Hø)
• Vurdere gasinstallationen og foretage systematisk fejlfinding og afprøvning samt inddrage forbrændingstekniske forhold af en udført gasinstallation inkl. de tilhørende ventilations- og aftrækssystemer (< 135 kW Hø)
• Formidle vejledning om anlæggets funktion samt indstilling af varmeautomatik over for slutbrugeren
• Rådgive og træffe beslutninger i overensstemmelse med gældende love, regler og normer vedrørende valg/udskiftning af gasforbrugende installationer

Fagmodulet er en del af disse uddannelser

Se listen over hele uddannelser

Lignende fagmoduler

Kvalitet, sikkerhed og miljø (VVS)

Få kvalitet, miljø og sikkerhed til at gå op i en højere enhed

Læs mere om fagmodulet
Gå til fagmoduloversigt

Tilmelding