Gasteknisk teori

Lær at projektere og dimensionere gasinstallationer

Om Faget

Forudsætning: Grundlæggende VVS-tekniske begreber, Sanitet og Varmeinstallation bygning.

På faget ’Gasteknisk teori’ lærer du håndtere projektering og tilrettelæggelse af arbejder på gastekniske installationer med tilhørende automatik.

Efter gennemførelse af fagmodulet kan du samarbejde om projektering og dimensionering af gasinstallationer.

• Viden om myndighedsbestemmelser, lov om gassikkerhed, bekendtgørelser, autorisationer og certifikater for gastekniske installationer
• Forståelse for gassens egenskaber og forbrænding, gasforsyningssystemer, installationer og komponenter i jord og i bygning
• Værktøjer til at projektere, dimensionere og etablere samt varetage drifts- og vedligeholdelse almindelige gastekniske installationer med tilhørende automatik
• Værktøjer til at projektere og dimensionere større gastekniske installationer samt
• Etablere og varetage drifts- og vedligeholdelse af større gastekniske installationer med tilhørende automatik
• Formidle sin viden på området til brugere, bygherrer, arkitekter, rådgivere og entreprenører med henblik på at kunne rådgive, lede og tilrettelægge udførelsen af arbejder inden for området
• Vurdere installationsformer og vælge relevante, sikkerhedsmæssige og tidssvarende løsninger.
• Rådgive og træffe beslutninger i overensstemmelse med gældende love, regler og normer vedrørende gastekniske installationer med tilhørende automatik.

Fagmodulet er en del af disse uddannelser

Se listen over hele uddannelser

Lignende fagmoduler

Gasfejlfinding

Lær at håndtere udførelsen af arbejder på større gastekniske anlæg inkl. ventilations- og aftrækssystemer

Læs mere om fagmodulet

Kvalitet, sikkerhed og miljø (VVS)

Få kvalitet, miljø og sikkerhed til at gå op i en højere enhed

Læs mere om fagmodulet
Gå til fagmoduloversigt

Tilmelding