Forretningsudvikling (EL)

Lær at varetage ledelsesopgaver i forbindelse med styring af drift og økonomi af en installationsteknisk virksomhed

Om Faget

På faget ’Forretningsudvikling’ lærer du, at planlægge, styre og organisere den daglige drift.

Endvidere lærer du at udarbejde et regnskab, opstille budgetter samt vurdere investeringsbehov og økonomi, herunder at skabe et relevant beslutningsgrundlag og omsætte grundlaget til konkrete handlingsplaner for økonomi og drift.

Du får kompetencer til at håndtere etablering, overtagelse og drift af en installationsteknisk virksomhed.

• Virksomhedsøkonomi og -styring
• Relevante emner inden for erhvervsjura
• Udvikling af virksomheder, herunder risikostyring
• Etablering, opbygning og overtagelse af en virksomhed samt udvikling og skabelse af idé og et forretningsgrundlag
• Centrale metoder og praksis inden for virksomhedsdrift
• Indkøb og materialestyring, styring af arbejdsopgaver og personale samt styring af ordrer, levering/aflevering og afsætning
• Regnskaber og budgetter samt økonomisk analyse
• Økonomisk og administrativ styring af virksomhed, opgaver og projekter samt entrepriser
• Udvikling af virksomheder og risikostyring
• Centrale love og regler, der regulerer forholdet mellem en installationstek-nisk virksomhed og dens interessegrupper
• Udarbejde forretningsplaner

Fagmodulet er en del af disse uddannelser

Se listen over hele uddannelser

Lignende fagmoduler

Projektledelse og teknisk entreprisestyring (EL)

Lær at lede installationstekniske projekter og entrepriser samt daglige opgaver i en installatørvirksomhed

Læs mere om fagmodulet
Gå til fagmoduloversigt

Bliv orienteret

Bliv orienteret når der bliver udbudt kurser inden for Forretningsudvikling (EL)

Angiv hvilke regioner du er interesseret i:

Angiv hvilke undervisningsformer du er interesseret i: