Bygningsinstallationer og teknisk dokumentation

Få kompetencerne til håndtere projektering og tilrettelæggelse af elektriske bygningsinstallationer og håndtering af ansvaret for dokumentstyring i forbindelse med elektriske entrepriser

Om Faget

På modulet lærer du om planlægning, projektering og udførelse af elektriske bygningsinstallationer.

Endvidere lærer du at udarbejde dokumentationsmateriale, herunder teknisk tegning samt anvendelse af programmer der anvendes til projektering i el-entrepriser.

• Viden om elektriske bygningsinstallationers opbygning, anvendte komponenter og deres funktion
• Viden om gældende love og regler til projektering af elektriske bygningsinstallationer
• Viden om gældende standarder for udarbejdelse af dokumentation til elinstallationer
• Viden om opbygning af tegninger og andre tekniske kredsløbsskemaer
• Viden om anvendelse af programmer, der anvendes til projektering og dokumentation af elinstallation.
• Anvendelse software til dokumentation i forbindelse med udførsel af elektriske installationer
• Udvælge relevant software og beskrivelsesværktøjer til dokumentation af elektriske installationer

Fagmodulet er en del af disse uddannelser

Se listen over hele uddannelser

Lignende fagmoduler

Boliginstallationer og teknisk beregning på kredsløb

Få kompetencerne til håndtere ansvaret for elektrotekniske beregninger og håndtere projektering og tilrettelæggelse af elektriske installationer

Læs mere om fagmodulet

Mindre industriinstallationer og teknisk beregning på maskiner

Få kompetencerne til at kunne håndtere projektering og tilrettelæggelse af elektriske industriinstallationer og at håndtere ansvaret for elektrotekniske beregninger på maskiner

Læs mere om fagmodulet

Større industriinstallationer og elforsyningsanlæg

håndtere afgrænsede ledelses- og planlægningsfunktioner for mellemspændingssystemer og udviklingsorienterede situationer i relation til mellemspændingssystemer

kunne håndtere projektering og tilrettelæggelse af elektriske installationer i større industri
under anvendelse af den nyeste teknologi og udvikle relevante løsninger

Læs mere om fagmodulet
Gå til fagmoduloversigt

Tilmelding