Mindre industriinstallationer og teknisk beregning på maskiner

Få kompetencerne til at kunne håndtere projektering og tilrettelæggelse af elektriske industriinstallationer og at håndtere ansvaret for elektrotekniske beregninger på maskiner

Om Faget

På modulet lærer du om planlægning, projektering og udførelse af elektriske installationer i mindre industri.

Endvidere lærer du om matematik og fysik til beregninger af elektriske maskiner, samt opbygning og virkemåde.

• Viden om elektriske industriinstallationers opbygning, anvendte
komponenter og deres funktion
• Viden om gældende love og regler
• Viden om gældende love og regler til projektering af elektriske industriinstallationer
• Viden om anvendelse af metode og teori for beregninger af elektriske maskiner
• Anvendte teorier for beregningsmetoder inden for maskiner
• Matematiske beregninger til det el-tekniske område
• Vurdere praktiske problemstillinger ud fra el-tekniske beregninger på elektriske maskiner

Fagmodulet er en del af disse uddannelser

Se listen over hele uddannelser

Lignende fagmoduler

Boliginstallationer og teknisk beregning på kredsløb

Få kompetencerne til håndtere ansvaret for elektrotekniske beregninger og håndtere projektering og tilrettelæggelse af elektriske installationer

Læs mere om fagmodulet

Bygningsinstallationer og teknisk dokumentation

Få kompetencerne til håndtere projektering og tilrettelæggelse af elektriske bygningsinstallationer og håndtering af ansvaret for dokumentstyring i forbindelse med elektriske entrepriser

Læs mere om fagmodulet

Større industriinstallationer og elforsyningsanlæg

håndtere afgrænsede ledelses- og planlægningsfunktioner for mellemspændingssystemer og udviklingsorienterede situationer i relation til mellemspændingssystemer

kunne håndtere projektering og tilrettelæggelse af elektriske installationer i større industri
under anvendelse af den nyeste teknologi og udvikle relevante løsninger

Læs mere om fagmodulet
Gå til fagmoduloversigt

Tilmelding