Større industriinstallationer og elforsyningsanlæg

håndtere afgrænsede ledelses- og planlægningsfunktioner for mellemspændingssystemer og udviklingsorienterede situationer i relation til mellemspændingssystemer

kunne håndtere projektering og tilrettelæggelse af elektriske installationer i større industri
under anvendelse af den nyeste teknologi og udvikle relevante løsninger

Om Faget

Planlægning, projektering, udførelse og verifikation af elektriske installationer i bygninger og i lavspændingsdistributionsanlæg.

Planlægning, projektering, drift, eftersyn og vedligeholdelse af elforsyningsanlæg i mellemspændingsdistributionsanlæg.

• Viden om elektriske installationers opbygning, anvendelse af komponenter og deres funktion i større industri
• Viden om gældende love og regler
• Viden om elektriske installationer
• Anvendelse af gældende love og regler til projektering af elektriske installationer i større industri
• Valg af tidssvarende og økonomisk fordelagtige løsninger inden for området med hensyntagen til energioptimering
• Viden om det danske forsyningsnets struktur
• Viden om praksis i relation til projektering af distributionsnettet og tilhørende netstationer
• Beregning inden for mellemspændingssystemer og tilhørende komponenter
• Projektering, dimensionering og dokumentering af løsninger til distributionsnet og netstationer
• Løsningsmuligheder inden for mellemspændingssystemer

Fagmodulet er en del af disse uddannelser

Se listen over hele uddannelser

Lignende fagmoduler

Boliginstallationer og teknisk beregning på kredsløb

Få kompetencerne til håndtere ansvaret for elektrotekniske beregninger og håndtere projektering og tilrettelæggelse af elektriske installationer

Læs mere om fagmodulet

Bygningsinstallationer og teknisk dokumentation

Få kompetencerne til håndtere projektering og tilrettelæggelse af elektriske bygningsinstallationer og håndtering af ansvaret for dokumentstyring i forbindelse med elektriske entrepriser

Læs mere om fagmodulet

Mindre industriinstallationer og teknisk beregning på maskiner

Få kompetencerne til at kunne håndtere projektering og tilrettelæggelse af elektriske industriinstallationer og at håndtere ansvaret for elektrotekniske beregninger på maskiner

Læs mere om fagmodulet
Gå til fagmoduloversigt

Tilmelding