Boliginstallation til delautorisation

Få en delautorisation til at udføre el-tekniske installationer i boliger

Om Faget

På faget ’ Boliginstallation til delautorisation’ får du den teoretiske viden om de særlige bestemmelser/standarder for el-tekniske installationer i boliger, lægmandstavler og solcellesystemer tilsluttet selvstændige boliger samt forståelse for intelligente bygningsinstallationer (IBI) til styring og regulering af bygningers drift og energieffektivisering.

Desuden får du færdigheder til vurdere anlægsformer inden for delautorisationens område samt vælge relevante, tidssvarende og økonomisk fordelagtige løsninger inden for området samt vurdere og gennemføre praksisnære problemløsninger under hensyntagen til energiforhold.

• Planlægning, projektering, udførelse, drift, eftersyn og vedligeholdelse af el-tekniske installationer i boliger i henhold til gældende love, bekendtgørelser og standarder
• Projektering og udførelse af intelligente bygningsinstallationer (IBI) til styring og regulering af boligers drift og energieffektivisering samt projektering og udførelse solcelleinstallationer tilsluttet boliginstallationer
• Håndtering af el-tekniske installationer i boliger – herunder IBI og solcelleanlæg

Fagmodulet er en del af disse uddannelser

Se listen over hele uddannelser

Lignende fagmoduler

Afgangsprojekt i Automation og drift

Afgangsprojektet giver dig mulighed for at gå i dybden med uddannelsens teori. Du stiller skarpt på en aktuel case fra din praksis og omsætter teori til praksis.

Læs mere om fagmodulet

Afgangsprojekt i Byggekoordination

Afgangsprojektet giver dig mulighed for at gå i dybden med uddannelsens teori. Du stiller skarpt på en aktuel case fra din praksis og omsætter teori til praksis.

Læs mere om fagmodulet

Afgangsprojekt i Byggeteknologi

Afgangsprojektet giver dig mulighed for at gå i dybden med uddannelsens teori. Du stiller skarpt på en aktuel case fra din praksis og omsætter teori til praksis.

Læs mere om fagmodulet

Afgangsprojekt i El-installation

Afgangsprojektet giver dig mulighed for at gå i dybden med uddannelsens teori. Du stiller skarpt på en aktuel case fra din praksis og omsætter teori til praksis.

Læs mere om fagmodulet
Gå til fagmoduloversigt

Bliv orienteret

Bliv orienteret når der bliver udbudt kurser inden for Boliginstallation til delautorisation

Angiv hvilke regioner du er interesseret i:

Angiv hvilke undervisningsformer du er interesseret i: