Større komfortanlæg med køl (EL)

Lær at verificere arbejde på større komfortanlæg med køl

Grøn omstilling

Om Faget

På faget ‘Større komfortanlæg’ lærer du, at aflæse anlægsdokumentation samt at vurdere mulighederne for optimering, herunder komfort og energibesparelser i relation til komfortanlæg.

• Grundlæggende teoretisk forståelse for et ventilation- og køleanlægs funktion og opbygning
• Viden om de praktiske forhold i forbin-delse med installation af køleanlæg
• Viden om et- og to-trinskøleanlæg, her-under de vigtigste hovedkomponenter og systemprocesser i køleanlæg
• Viden om dimensionering, drift og kontrol af ventilation og køle/varmepumpe-anlæg
• Viden om gældende lovgivning og arbejdsmæssige begrænsninger i forhold til arbejde med køleanlæg.
• Viden om kølemidlers miljøpåvirkninger.

Fagmodulet er en del af disse uddannelser

Se listen over hele uddannelser

Lignende fagmoduler

Afgangsprojekt i Automation og drift

Afgangsprojektet giver dig mulighed for at gå i dybden med uddannelsens teori. Du stiller skarpt på en aktuel case fra din praksis og omsætter teori til praksis.

Læs mere om fagmodulet

Afgangsprojekt i Byggekoordination

Afgangsprojektet giver dig mulighed for at gå i dybden med uddannelsens teori. Du stiller skarpt på en aktuel case fra din praksis og omsætter teori til praksis.

Læs mere om fagmodulet

Afgangsprojekt i Byggeteknologi

Afgangsprojektet giver dig mulighed for at gå i dybden med uddannelsens teori. Du stiller skarpt på en aktuel case fra din praksis og omsætter teori til praksis.

Læs mere om fagmodulet

Afgangsprojekt i El-installation

Afgangsprojektet giver dig mulighed for at gå i dybden med uddannelsens teori. Du stiller skarpt på en aktuel case fra din praksis og omsætter teori til praksis.

Læs mere om fagmodulet
Gå til fagmoduloversigt

Bliv orienteret

Bliv orienteret når der bliver udbudt kurser inden for Større komfortanlæg med køl (EL)

Angiv hvilke regioner du er interesseret i:

Angiv hvilke undervisningsformer du er interesseret i: