Hygiejne- og rengøringsteknologi – udvidet

Bliv dygtigere til rengøring og hygiejne – også inden for fødevareproduktion.

Om Faget

I dette fag bygger du ny viden og kunnen oven på de grundlæggende færdigheder, du allerede har inden for rengøring og hygiejne.

Du bliver kvalificeret til at analysere og vurdere forskellige hygiejniske metoder, så du kan planlægge og vælge relevante rengørings- og desinfektionsmetoder og -midler i produktionsvirksomheder. Bl.a. bliver du i stand til, at varetage hygiejne i fødevareproduktion, hvor god hygiejne er særligt vigtig. Du lærer også at vurdere resultatet af en rengøringsopgave.

• Rengørings- og desinfektionsmidlers kemi, herunder:
– Rengøring og vedligeholdelse af specifikke materialer
• Produktionshygiejne, herunder:
– Hygiejnisk design og konstruktion af maskiner og udstyr
– Personlig hygiejne
– Analyse og styring af kritiske punkter (HACCP)
– Skadedyrsbekæmpelse
– Måling og vurdering af rengøringskvalitet
• Brancherelevante rengørings- og desinfektionsmetoder, herunder f.eks.:
– CIP-rengøring
– Skum-rengøring
– Allergen-rengøring
– Robot rengøring
– Innovative desinfektionsmetoder
• Lovkrav, herunder:
– Arbejdsmiljø og sikkerhed
– Spildevand og affaldshåndtering
• Vurdering og planlægning af hygiejnisk og rengøringsvenligt byggeri, herunder:
– Renovering, ombygning og konstruktion, herunder bistand til f.eks. arkitekter/
entreprenører og/eller producenter af fx hjælpemidler og robotter.
– Innovation

Fagmodulet er en del af disse uddannelser

Se listen over hele uddannelser

Lignende fagmoduler

Hygiejne- og rengøringsteknologi – grundlæggende

Lær, hvordan du kommer godt i gang med rengøring og hygiejne.

Læs mere om fagmodulet

Projektering af rengørings- og hygiejnerelaterede serviceydelser

Lær at lede mindre rengøringsprojekter og at arbejde med udbudsmateriale.

Læs mere om fagmodulet

Rengøringsledelse og kommunikation

Lær rengøringsledelse, og bliv god til at samarbejde og udvikle kompetencer.

Læs mere om fagmodulet
Gå til fagmoduloversigt

Bliv orienteret

Bliv orienteret når der bliver udbudt kurser inden for Hygiejne- og rengøringsteknologi – udvidet

Angiv hvilke regioner du er interesseret i:

Angiv hvilke undervisningsformer du er interesseret i: