Psykologi og krisehåndtering

Få psykologisk indsigt, og lær at nedtrappe konflikter og håndtere kriser.

Om Faget

Som servicemedarbejder møder du mange mennesker, og det kan være en fordel at have viden om psykologi og krisehåndtering.

Dette fag kvalificerer dig til at få hverdagen til at fungere bedst muligt, når du f.eks. arbejder i en ungdomsinstitution, på et psykiatrisk hospital, på en skole eller i et fængsel.

Du lærer at vurdere og anvende centrale teorier og metoder inden for psykologi og krisehåndtering, og der er særligt fokus på, hvordan man undgår eller nedtrapper konflikter.

• Konflikthåndtering og -afværgelse ved verbale og/eller fysiske overfald
• Alarmsystemer
• Adfærds- og krisepsykologi i praksis
• Samarbejde og kommunikation mellem forskellige personalegrupper, brugere, patienter, indsatte mv.
• Supervision for personale, såsom at kunne vurdere og reagere på en krisesituation i forhold til medarbejderens behov

Fagmodulet er en del af disse uddannelser

Se listen over hele uddannelser

Lignende fagmoduler

Gå til fagmoduloversigt

Bliv orienteret

Bliv orienteret når der bliver udbudt kurser inden for Psykologi og krisehåndtering

Angiv hvilke regioner du er interesseret i:

Angiv hvilke undervisningsformer du er interesseret i: