Proces-, laboratorie- og fødevareteknologi

Kunne du tænke dig at designe fremtidens fødevarer, arbejde inden for processuel produktion eller få kompetencer til at arbejde i laboratorie? Så er dette uddannelsen for dig! Uddannelsen klæder dig på til at lede forsøg og projekter inden for fx fødevarebranchen eller medicinalindustrien.

Om Uddannelsen

Studiet omhandler fag som: Forsøgs- og projektstyring, proces og metode samt en lang række specialefag, fx Bioteknologi, fødevarekemi, måleteknik, genteknologi, m.fl.

Hvad kan du bruge uddannelsen til?

Med en uddannelsen inden for procesteknologi, laboratorieteknologi og fødevareteknologi kvalificerer du dig til at arbejde som tekniker, team- eller projektleder eller på specialistniveau og får særligt kompetencer til at analysere, planlægge og vurdere tekniske problemstillinger inden for fødevareindustrien, den kemiske industri eller den bioteknologiske industri.

Med specialeretningerne kan du opnå særlige kompetencer.

Procesteknologi:

 • Udvælge målemetoder og anvende dataopsamling ifm. forsøgs- og produktionsanlæg
 • Deltage i driftsoptimering, bl.a. energi- og kapacitetsmålinger
 • Deltage i planlægning, løsning og kontrol af styrings- og reguleringstekniske arbejdsopgaver ifm. udvikling og drift af forsøgs- og produktionsudstyr
Laboratorieteknolog:
 • Tilrettelægge, udføre og dokumentere fermenteringsforsøg og oprensningsforsøg
 • Planlægge, udføre og dokumentere laboratorieopgaver, herunder foreslå ændringer, foretage optimeringer og lokalisere fejl
Fødevareteknolog:
 • Indgå i fremstilling og udvikling af fødevarer
 • Tilrettelægge og forbedre hygiejnen og rengøringen i en given produktion

Fag & eksamen

Vil du læse en hel akademiuddannelse i Proces-, laboratorie- og fødevareteknologi skal du læse de to obligatoriske fag og supplere med valgfag svarende til 30 ECTS-point og afslutte med et afgangsprojekt.

I løbet af studiet kan du vælge at specialisere dig inden for Procesteknologi, Laboratorieteknologi eller Fødevareteknologi.

Her vil du f.eks. arbejde med følgende opgaver:

Procesteknologi:

 • Måleteknik
 • Procesteknik

Laboratorieteknologi:

 • Bioteknologi
 • Analytisk kemi

Fødevareteknologi:

 • Mikrobiologi og hygiejne
 • Fødevarekemi
 • Fødevareteknologi

Uddannelsen er fleksibel. Du kan vælge at tage en fuld akademiuddannelse eller blot tage enkelte fagmoduler fra uddannelsen.

Hvem kan tage uddannelsen?

Uddannelsen henvender sig til dig, der har en relevant erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse. Du skal have min. to års erhvervserfaring.

Relevante erhvervsuddannelser er fx:

Procesteknologi: Industrioperatør, teknisk designer, køletekniker, m.fl.

Laboratorieteknologi: Procesoperatør, mejerist, m.fl.

Fødevareteknologi: Ernæringsassistent, kok, industrislagter, detailslagter, bager, m.fl.

Uddannelsens opbygning

Afgangsprojekt

Afgangsprojekt i PLF – Fødevareteknologi

Afgangsprojektet giver dig mulighed for at gå i dybden med uddannelsens teori. Du stiller skarpt på en aktuel case fra din praksis og omsætter teori til praksis.

Læs mere om fagmodulet

Afgangsprojekt i PLF – Laboratorie- og bioteknologi

Afgangsprojektet giver dig mulighed for at gå i dybden med uddannelsens teori. Du stiller skarpt på en aktuel case fra din praksis og omsætter teori til praksis.

Læs mere om fagmodulet

Afgangsprojekt i PLF – Laboratorieteknologi

Afgangsprojektet giver dig mulighed for at gå i dybden med uddannelsens teori. Du stiller skarpt på en aktuel case fra din praksis og omsætter teori til praksis.

Læs mere om fagmodulet

Afgangsprojekt i PLF – Procesteknologi

Afgangsprojektet giver dig mulighed for at gå i dybden med uddannelsens teori. Du stiller skarpt på en aktuel case fra din praksis og omsætter teori til praksis.

Læs mere om fagmodulet

Indledningsfag

Indledende biokemi

Få styr på biokemien, før du starter på den tekniske akademiuddannelse indenfor Proces, laboratorie- og fødevareteknologi.

Læs mere om fagmodulet

Indledende kursus – studieforberedelse, studieteknik og indledende projektskrivning

Få et bedre grundlag for at følge fagene på akademiuddannelserne.

Læs mere om fagmodulet

Indledningsfag i kemi

Få styr på den nødvendige kemi, før du starter på den tekniske akademiuddannelse.

Læs mere om fagmodulet

Indledningsfag i matematik

Få styr på matematikken, før du starter på den tekniske akademiuddannelse.

Læs mere om fagmodulet

Obligatorisk fag

Forsøgs- og projektstyring

Bliv skarp til at planlægge og gennemføre projekter og forsøg.

Læs mere om fagmodulet

Proces og metode

Lær, hvordan du høster ny viden, fortolker data og skriver tekniske rapporter.

Læs mere om fagmodulet

Retningsbestemt obligatorisk fag

Bioteknologi

Bliv klædt på til at arbejde professionelt med fermentering og oprensning.

Læs mere om fagmodulet

Fødevaresikkerhed i industriel produktion

Lær at vurdere risici ved fødevareproduktion.

Læs mere om fagmodulet

Procesteknik

Bliv rustet til at arbejde med procesteknik på pilotanlæg og procesanlæg.

Læs mere om fagmodulet

Valgfag

Hygiejnisk design

Lær at løse hygiejniske problemstillinger i forbindelse med produktion, design og indkøb af udstyr og procesanlæg.

Læs mere om fagmodulet

Mikrobiolog

Få en grundlæggende viden inden for mikrobiologi og mikrobiologi i produktionen.

Læs mere om fagmodulet