Forsøgs- og projektstyring

Bliv skarp til at planlægge og gennemføre projekter og forsøg.

Om Faget

Med faget ’Forsøgs- og projektstyring’ får du en professionel tilgang til at planlægge, gennemføre og evaluere mindre forsøg og projekter.

Du lærer at opstille projektmål, succeskriterier, kvalitetskrav og tidsplaner og bliver rustet til at vurdere dataindsamlingsmetoderne og til at vurdere og kvalitetssikre data. Du bliver klædt på til at afrapportere aktiviteterne og at gennemføre en præsentation af et projekt.

• Forsøgs- og undersøgelsesmetoder
– Valg og vurdering af forsøgs- og undersøgelsesplaner
– Udarbejdelse af enkle forsøgs- og undersøgelsesplaner
• Metoder til dataindsamling
– Kvalitetssikring af dataindsamling
– Statistisk behandling af data
– Evaluering og kvalitetssikring af data
• Projektstyring
– Projektplanlægning, herunder projektorganisatoriske grundelementer og projekttyper
– Etablering af projektorganisation
– Opstilling af projektmål, kvalitetskrav og tidsplaner (f eks GANTT kort)
– Projektstyring, herunder opfølgning på projektmål, kvalitetskrav, tidsplaner og ressourceforbrug
– Rapportering, risikovurdering, SWOT analyse og evaluering
• Kommunikation
– Skriftlig og mundtlig præsentationsteknik:
– Valg og anvendelse af relevante præsentationsformer
– Planlægning, strukturering og gennemførsel af en præsentation i relation til målgruppen
– Afrapportering i relation til det gennemførte projekt

Fagmodulet er en del af disse uddannelser

Se listen over hele uddannelser

Lignende fagmoduler

Bioteknologi

Bliv klædt på til at arbejde professionelt med fermentering og oprensning.

Læs mere om fagmodulet

Proces og metode

Lær, hvordan du høster ny viden, fortolker data og skriver tekniske rapporter.

Læs mere om fagmodulet
Gå til fagmoduloversigt

Bliv orienteret

Bliv orienteret når der bliver udbudt kurser inden for Forsøgs- og projektstyring

Angiv hvilke regioner du er interesseret i:

Angiv hvilke undervisningsformer du er interesseret i: