Måleteknik

Bliv skarp til at udføre præcise målinger og vurdere måleusikkerheden.

Om Faget

Med faget ‘Måleteknik’ er du godt rustet til at kunne stå inde for dine målinger i dit arbejde i den kemiske og bioteknologiske industri.

Her lærer du at anvende måleudstyr og relevante statistikker til at bestemme usikkerheder ved en måling, og du får viden om, hvordan du bedst formidler data til dine samarbejdspartnere.

• Måletekniske enheder og SI-systemet
• Måletekniske begreber: Sand værdi, korrigeret resultat, nøjagtighed, repeterbarhed, repro-ducerbarhed, målefejl, følsomhed, opløsning, hysterese, drift, målenormal, sporbarhed, re-ferencemateriale.
• Måleusikkerhed – de fem hovedfaktorer.
• Kalibreringsprocedure.
• Vedligeholdelse af målenøjagtighed, herunder pleje, renholdelse, kalibrering, justering, DS/ISO 10012, stamkort, logblad og mærkningssystem.
• Elteknik og standardsignaler, herunder Ohms lov, serie og parallel, wheatstones-bro samt elektrisk temperaturmåling med termoelementer og modstandstermometre.
• Standardsignaler: 4-20 mA og tidsforsinkelser samt transmittere
• Statistik: middelværdi og spredning, normalfordeling, relativ og absolut usikkerhed, kon-fidensintervaller.
• Usikkerhedsbudget på data fra praktiske øvelser.
• Praktiske øvelser: Kalibrering af termoelementer, flowmåling med pitotrør, blende, vinge-hjulsmåler samt varmetrådsaneometer og elektrisk temperaturmåling.

Fagmodulet er en del af disse uddannelser

Se listen over hele uddannelser

Lignende fagmoduler

Bioteknologi

Bliv klædt på til at arbejde professionelt med fermentering og oprensning.

Læs mere om fagmodulet

Forsøgs- og projektstyring

Bliv skarp til at planlægge og gennemføre projekter og forsøg.

Læs mere om fagmodulet

Proces og metode

Lær, hvordan du høster ny viden, fortolker data og skriver tekniske rapporter.

Læs mere om fagmodulet
Gå til fagmoduloversigt

Bliv orienteret

Bliv orienteret når der bliver udbudt kurser inden for Måleteknik

Angiv hvilke regioner du er interesseret i:

Angiv hvilke undervisningsformer du er interesseret i: