Indledende biokemi

Få styr på biokemien, før du starter på den tekniske akademiuddannelse indenfor Proces, laboratorie- og fødevareteknologi.

Om Faget

’Indledningsfag i biokemi’ er et tilbud til dig, som har behov for at få dine kemiske kvalifikationer opjusteret, så du har det nødvendige grundlag for at kunne påbegynde den tekniske akademiuddannelse.Indledningsfagene er ment som et tilbud og kan være til stor hjælp, hvis det er længe siden, at du har beskæftiget dig med biokemi.

Introduktion til cellens molekyler

• Funktionelle grupper
• Kemiske strukturer og kemiske bindignstyper
• Polaritet

Aminosyrer og proteiner

• De 20 forskellige aminosyrers karakteriska
• Proteiners funktion/de forskellige typer af proteiner
• Proteinstrukturer og proteiners stabilitet

Enzymer
• Enzynklasser, egenskaber og funktion i celler – herunder faktorer af betydning for enzymers reaktionshastighed

Nucleinsyrer – herunder kulhydrater

• Opbygning af DNA og RNA Organisering af DNA i celler, herunder kromosomstrukturer og supercoiling
• Meget overordnet gennemgang af kulhydratstruktur til forståelse af opbygningen af et nucleotid

Proteinsyntese og replikation

• Overordnet opbygning af eukararyote og prokaryote celler
• Proteinsyntese og replikation

Fagmodulet er en del af disse uddannelser

Se listen over hele uddannelser

Lignende fagmoduler

Afgangsprojekt i Automation og drift

Afgangsprojektet giver dig mulighed for at gå i dybden med uddannelsens teori. Du stiller skarpt på en aktuel case fra din praksis og omsætter teori til praksis.

Læs mere om fagmodulet

Afgangsprojekt i Byggekoordination

Afgangsprojektet giver dig mulighed for at gå i dybden med uddannelsens teori. Du stiller skarpt på en aktuel case fra din praksis og omsætter teori til praksis.

Læs mere om fagmodulet

Afgangsprojekt i Byggeteknologi

Afgangsprojektet giver dig mulighed for at gå i dybden med uddannelsens teori. Du stiller skarpt på en aktuel case fra din praksis og omsætter teori til praksis.

Læs mere om fagmodulet

Afgangsprojekt i El-installation

Afgangsprojektet giver dig mulighed for at gå i dybden med uddannelsens teori. Du stiller skarpt på en aktuel case fra din praksis og omsætter teori til praksis.

Læs mere om fagmodulet
Gå til fagmoduloversigt

Tilmelding