Kvalitet og måleteknologi

Målet med uddannelsen er at du kan arbejde med at analysere, planlægge, gennemføre og vurdere måleteknologiske problemstillinger og kvaliteten deraf i forbindelse med drift, kontrol og udviklingsarbejde.

Om Uddannelsen

På studiet beskæftiger du dig bl.a. med emner som: Grundlæggende måleteknik, Drift og vedligehold af måleudstyr, Usikkerhedsbudget og procesforståelse, Tryk- og temperaturmåling, Kvalificering og validering, m.fl.

Hvad kan du bruge uddannelsen til?

Som færdiguddannet kan du arbejde som måleteknolog, måletekniker, kvalitets- og måletekniker.

Du vil typisk arbejde med følgende opgaver:

  • Udvikle og implementere samt vedligeholde måleudstyr
  • Udføre opmåling og test af delkomponenter, samt udarbejde dokumentation
  • Kvalificering/validering af nyt/eksisterende måleudstyr
  • Udarbejde usikkerhedsbudgetter
  • Bistå træning af operatører i brug af måleudstyr
  • Mv.

Fag & eksamen

Vil du læse en hel akademiuddannelse i Kvalitet og måleteknologi skal du læse de tre obligatoriske fag og supplere med valgfag svarende til 25 ECTS-point og afslutte med et afgangsprojekt.

Uddannelsen er fleksibel. Du kan vælge at tage en fuld akademiuddannelse eller blot tage enkelte fagmoduler fra uddannelsen.

Hvem kan tage uddannelsen?

Uddannelsen henvender sig til dig, der har en relevant erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse. Du skal have min. to års erhvervserfaring.

Uddannelsens opbygning

Afgangsprojekt

Afgangsprojekt i Kvalitet og måleteknologi

Afgangsprojektet giver dig mulighed for at gå i dybden med uddannelsens teori. Du stiller skarpt på en aktuel case fra din praksis og omsætter teori til praksis.

Læs mere om fagmodulet

Indledningsfag

Indledende kursus i fysik

Få styr på den grundlæggende fysik, før du starter på akademiuddannelsen i Kvalitet og måleteknologi

Læs mere om fagmodulet

Indledningsfag i matematik (til AU i Kvalitet og måleteknologi)

Få styr på matematikken, før du starter på akademiuddannelsen i Kvalitet og måleteknologi.

Læs mere om fagmodulet

Obligatorisk fag

Drift og vedligehold af måleudstyr

Lær at arbejde med virksomhedens drift og vedligeholdelse af måleudstyr

Læs mere om fagmodulet

Grundlæggende måleteknik

Få styr på de væsentligste begreber og sprogbrug inden for måleteknik

Læs mere om fagmodulet

Usikkerhedsbudget og procesforståelse

Lær at udarbejde og anvende konkrete usikkerhedsbudgetter

Læs mere om fagmodulet

Valgfag

Geometriske målinger

Lær hvordan geometrisk måling danner grundlag for beslutninger vedrørerende et produkts kvalitet og funktionalitet

Læs mere om fagmodulet

Kvalifiering og validering

Lær at kvalificere måleudstyr og validere målinger i virksomhedens udstyr og anlæg

Læs mere om fagmodulet

Masse-, volumen- og flowmåling

Lær om forskellige typer af masse-, volumen-, og flowmålinger

Læs mere om fagmodulet

Målinger af væskers egenskaber

Få styr på principperne for måling af væskers egenskaber

Læs mere om fagmodulet

Signalkæden

Få viden om målesignalets vej fra målepunkt i procesanlæg til monitorering på fx en computerskærm (signalkæden)

Læs mere om fagmodulet

Tryk- og temperaturmåling

Bliv kvalificeret med tryk- og temperaturtransducere i praksis

Læs mere om fagmodulet