Tryk- og temperaturmåling

Bliv kvalificeret med tryk- og temperaturtransducere i praksis

Om Faget

Forudsætning: Modulet Grundlæggende måleteknik skal være bestået

På faget ‘Tryk- og temperaturmåling’ får du viden om de mest udbredte transducertyper.

Du lærer at anvende centrale metoder og redskaber i relation til tryk- og temperaturmåling. Derudover lærer du at opstille og vælge løsningsmuligheder vedrørende tryk- og temperaturmåling og kan vurdere disse i forbindelse med praktisk arbejde med forsøgs- og udviklingsopgaver, projekter og kontrolopgaver.

• De mest anvendte transducere og typiske fejlkilder
• Dynamiske forhold i forbindelse med måling, herunder tidskonstanter og dødtid
• Signalbehandling og korrektion
• Kalibrering og justering
• Robusthed og usikkerheder
• Standarder og klassificeringer

Fagmodulet er en del af disse uddannelser

Se listen over hele uddannelser

Lignende fagmoduler

Geometriske målinger

Lær hvordan geometrisk måling danner grundlag for beslutninger vedrørerende et produkts kvalitet og funktionalitet

Læs mere om fagmodulet

Kvalifiering og validering

Lær at kvalificere måleudstyr og validere målinger i virksomhedens udstyr og anlæg

Læs mere om fagmodulet

Masse-, volumen- og flowmåling

Lær om forskellige typer af masse-, volumen-, og flowmålinger

Læs mere om fagmodulet
Gå til fagmoduloversigt

Bliv orienteret

Bliv orienteret når der bliver udbudt kurser inden for Tryk- og temperaturmåling

Angiv hvilke regioner du er interesseret i:

Angiv hvilke undervisningsformer du er interesseret i: