Geometriske målinger

Lær hvordan geometrisk måling danner grundlag for beslutninger vedrørerende et produkts kvalitet og funktionalitet

Om Faget

Forudsætning: Grundlæggende måleteknik skal være bestået

På faget ‘Geometriske målinger’ lærer du at opstille og forstå de tolerancer som skal opstilles for at et produkt kan slutgodkendes. Du får forståelse for princippet bag de mest anvendte måleudstyr inden for geometrisk måling, og kan anvende disse.

Endvidere får du kendskab til de begrænsninger og muligheder i det enkelte udstyr samt kendskab til de anvendte standarder inden for geometrisk måling, og opnår kendskab til fejlkilder.

• Anvendelse af håndmåleudstyr, herunder skydelære, måleur og mikrometerskrue
• Anvendelse af ruhedsmålere og ruhedsnormaler
• Anvendelse af taktile og optiske koordinatmålemaskiner
• Geometrisk produkt specifikation (GPS)
• Opstilling af tolerancer til kontrolmålinger på produkter
• Sporbarhed og kalibrering
• Vedligeholdelse af måleudstyr
• RPS

Fagmodulet er en del af disse uddannelser

Se listen over hele uddannelser

Lignende fagmoduler

Kvalifiering og validering

Lær at kvalificere måleudstyr og validere målinger i virksomhedens udstyr og anlæg

Læs mere om fagmodulet

Masse-, volumen- og flowmåling

Lær om forskellige typer af masse-, volumen-, og flowmålinger

Læs mere om fagmodulet
Gå til fagmoduloversigt

Bliv orienteret

Bliv orienteret når der bliver udbudt kurser inden for Geometriske målinger

Angiv hvilke regioner du er interesseret i:

Angiv hvilke undervisningsformer du er interesseret i: