Grundlæggende måleteknik

Få styr på de væsentligste begreber og sprogbrug inden for måleteknik

Om Faget

På faget ‘Grundlæggende måleteknik’ får du viden om og forståelse for erhvervets praksis i relation til grundlæggende måleteknikske områder og viden om og forståelse for praksis og central anvendt teori og metode i relation til grundlæggende måleteknologiske områder.

Endvidere lærer du at anvende fagområdets grundlæggende fagtermer.

• Måleenheder
• Måleprincipper, -metoder og –procedurer
• Målekæder
• Måleusikkerheder
• Kalibrering og justering, herunder sporbarhed
• Normalfordeling og kontrolkort
• God dokumentationspraksis

Fagmodulet er en del af disse uddannelser

Se listen over hele uddannelser

Lignende fagmoduler

Drift og vedligehold af måleudstyr

Lær at arbejde med virksomhedens drift og vedligeholdelse af måleudstyr

Læs mere om fagmodulet

Usikkerhedsbudget og procesforståelse

Lær at udarbejde og anvende konkrete usikkerhedsbudgetter

Læs mere om fagmodulet
Gå til fagmoduloversigt

Bliv orienteret

Bliv orienteret når der bliver udbudt kurser inden for Grundlæggende måleteknik

Angiv hvilke regioner du er interesseret i:

Angiv hvilke undervisningsformer du er interesseret i: