Usikkerhedsbudget og procesforståelse

Lær at udarbejde og anvende konkrete usikkerhedsbudgetter

Om Faget

Forudsætning: Mindst et af modulerne Tryk- og temperaturmåling, Geometriske målinger, Målinger af væskers egenskaber, Masse, volumen og flowmåling, pH og koncentrationsmåling, Materialeprøvning eller Miljømåling skal være bestået

På faget ‘Usikkerhedsbudget og procesforståelse’ lærer du at anvende centrale metoder og redskaber i relation til usikkerhedsbudgetter og procesforståelse. Derudover lærer du at opstille og vælge løsningsmuligheder vedrørende usikkerhedsbudgetter og kan vurdere disse i forbindelse med praktisk arbejde med forsøgs- og udviklingsopgaver, projekter og kontrolopgaver.

• Identifikation af fejlkilder
• Procesforståelse, herunder diagrammer (PI-diagrammer, maskindiagrammer eller lignende procesdokumentation)
• Usikkerhedsbudgetter, herunder fejltyper, korrelation og fordelinger og statistik
• Anvendelse af leverandøroplysninger og -datablade samt klassificering af udstyr i målekæden
• Tolerancer og anvendelse af resultatet af usikkerhedsbudgettet

Fagmodulet er en del af disse uddannelser

Se listen over hele uddannelser

Lignende fagmoduler

Drift og vedligehold af måleudstyr

Lær at arbejde med virksomhedens drift og vedligeholdelse af måleudstyr

Læs mere om fagmodulet

Grundlæggende måleteknik

Få styr på de væsentligste begreber og sprogbrug inden for måleteknik

Læs mere om fagmodulet
Gå til fagmoduloversigt

Bliv orienteret

Bliv orienteret når der bliver udbudt kurser inden for Usikkerhedsbudget og procesforståelse

Angiv hvilke regioner du er interesseret i:

Angiv hvilke undervisningsformer du er interesseret i: