Signalkæden

Få viden om målesignalets vej fra målepunkt i procesanlæg til monitorering på fx en computerskærm (signalkæden)

Om Faget

Forudsætning: Mindst et af modulerne Tryk- og temperaturmåling, Geometriske målinger, Målinger af væskers egenskaber, Masse, volumen og flowmåling, pH og koncentrationsmåling, Materialeprøvning eller Miljømåling skal være bestået

På faget ‘Signalkæden’ lærer du at identificere et måleudstyrs formål i et procesanlæg. F.eks. om den indgår i sikkerhed, i en reguleringssløjfe eller som dataudlæsning.

Endvidere lærer du at foretage målinger, vurdere usikkerheder og opstille forenklet usikkerhedsbudget for en given signalkæde.

Desuden lærer du at forholde dig kritisk til målte data og udpege det svage led i signalkæden.

• Procesanalyse
• Transmitter/transducer (måleopgave og placering)
• Standardsignaler
• Udvalgte relevante digitale kommunikationsprotokoller
• Signalomsætning og A/D konvertering
• Måling på elektriske størrelser
• Kontrol systemer
• Monitorering og behandling af data

Fagmodulet er en del af disse uddannelser

Se listen over hele uddannelser

Lignende fagmoduler

Geometriske målinger

Lær hvordan geometrisk måling danner grundlag for beslutninger vedrørerende et produkts kvalitet og funktionalitet

Læs mere om fagmodulet

Kvalifiering og validering

Lær at kvalificere måleudstyr og validere målinger i virksomhedens udstyr og anlæg

Læs mere om fagmodulet

Masse-, volumen- og flowmåling

Lær om forskellige typer af masse-, volumen-, og flowmålinger

Læs mere om fagmodulet
Gå til fagmoduloversigt

Bliv orienteret

Bliv orienteret når der bliver udbudt kurser inden for Signalkæden

Angiv hvilke regioner du er interesseret i:

Angiv hvilke undervisningsformer du er interesseret i: