Afgangsprojekt i Kvalitet og måleteknologi

Afgangsprojektet giver dig mulighed for at gå i dybden med uddannelsens teori. Du stiller skarpt på en aktuel case fra din praksis og omsætter teori til praksis.

Om Faget

På dit afgangsprojekt får du mulighed for at fordybe dig i et selvvalgt emne, der er relevant for din nuværende eller fremtidige jobsituation, eller som interesserer dig særligt meget. Du vælger selv, hvilket område du vil specialisere dig i. Emnet skal dog falde inden for din fagprofil eller inden for de fagmoduler, du har arbejdet med i løbet af din uddannelse.

  • Formulere og afgrænse problemstilling
  • Vurdere og vælge relevant faglig metode
  • Anvende valgte metode i en praksisnær problemløsning
  • Præsentere problemstilling, teori- og metodevalg, problemløsning og konklusion i rapportform
  • Præsentere og underbygge rapporten i mundtlig form

Uddannelsesniveau

 

Enkeltfag på akademiuddannelsen, svarende til KVU

 

Adgangskrav

 

Gennemført uddannelsens relevante fag, se studieordning

Fagmodulet er en del af disse uddannelser

Se listen over hele uddannelser

Lignende fagmoduler

Drift og vedligehold af måleudstyr

Lær at arbejde med virksomhedens drift og vedligeholdelse af måleudstyr

Læs mere om fagmodulet

Grundlæggende måleteknik

Få styr på de væsentligste begreber og sprogbrug inden for måleteknik

Læs mere om fagmodulet

Usikkerhedsbudget og procesforståelse

Lær at udarbejde og anvende konkrete usikkerhedsbudgetter

Læs mere om fagmodulet
Gå til fagmoduloversigt

Bliv orienteret

Bliv orienteret når der bliver udbudt kurser inden for Afgangsprojekt i Kvalitet og måleteknologi

Angiv hvilke regioner du er interesseret i:

Angiv hvilke undervisningsformer du er interesseret i: