Miljøteknologi

Miljøområdet er i stor vækst både offentligt og privat, og der er derfor brug for medarbejdere med tekniske kompetencer inden for dette område. Med uddannelsen kan du bidrage til virksomheders arbejde med miljøopgaver. Du vil kunne benytte din viden om miljøarbejdet til at opnå resultater i virksomheden samt samarbejde med andre på tværs af kulturelle, sproglige og uddannelsesmæssige forskelle.

Om Uddannelsen

På studiet vil du få en bred praktisk viden om kemi, biologi og teknik i relation til miljø, som du kan bruge, uanset om du arbejder med miljøtekniske opgaver i en produktionsvirksomhed, en forsyningsvirksomhed eller i en kommunal forvaltning.

Hvad kan du bruge uddannelsen til?

Du vil typisk arbejde med følgende opgaver:

  • Miljøplanlægning og miljøinnovation
  • Miljøprøvning: Prøvetagning, måling og laboratorieanalyse
  • Miljøforbedring og mærkning af produkter
  • Jordforurening
  • Kemikalielovgivning og -styring
  • Boringer på land
  • Spildvandsbehandling
  • Mv.

Fag & eksamen

Vil du læse en hel akademiuddannelse i Miljøteknologi skal du læse de to obligatoriske fag og supplere med valgfag svarende til 30 ECTS-point og afslutte med et afgangsprojekt.

Uddannelsen er fleksibel. Du kan vælge at tage en fuld akademiuddannelse eller blot tage enkelte fagmoduler fra uddannelsen.

Hvem kan tage uddannelsen?

Uddannelsen henvender sig til dig, der har en relevant erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse. Du skal have min. to års erhvervserfaring.

Uddannelsens opbygning

Afgangsprojekt

Afgangsprojekt i Miljøteknologi

Afgangsprojektet giver dig mulighed for at gå i dybden med uddannelsens teori. Du stiller skarpt på en aktuel case fra din praksis og omsætter teori til praksis.

Læs mere om fagmodulet

Obligatorisk fag

Miljøgodkendelse, miljøledelse og virksomhedsøkonomi

Lær om opbygning, implementering og vedligehold af miljøledelsessystemer

Læs mere om fagmodulet

Virksomhedens miljøpåvirkninger: miljø- og naturforståelse, spildevand, affald og afkast

Lær at arbejde med miljøtekniske problemstillinger

Læs mere om fagmodulet

Valgfag

CSR og cirkulær økonomi

Lær at arbejde med auditering af leverandørers efterlevelse af virksomhedens Code of Conduct for leverandører

Læs mere om fagmodulet

Jordforurering

Lær at håndtere miljøteknologiske problemstillinger i forbindelse med jordforureningsager

Læs mere om fagmodulet

Kemikalielovgivning og -styring

Lær at planlægge, udføre og dokumentere gennemgange af udvalgte kemiske stoffer

Læs mere om fagmodulet

Miljøforbedring og mærkning af produkter

Lær at arbejde med udviklings- og designopgaver af miljømærkede produkter

Læs mere om fagmodulet

Miljøplanlægning og miljøinnovation

Lær at arbejde med miljøplanlægningsopgaver med viden om mulige miljøbelastninger

Læs mere om fagmodulet

Miljøprøvning: prøvetagning, måling og laboratorieanalyse

Lær at planlægge, udføre og dokumentere forløbet af miljøprøvninger

Læs mere om fagmodulet

Ressourcer – affald og genanvendelse

Lær at gennemføre målrettede løsninger inden for affaldsområdet

Læs mere om fagmodulet