Ressourcer – affald og genanvendelse

Lær at gennemføre målrettede løsninger inden for affaldsområdet

Grøn omstilling

Om Faget

På faget ’Ressourcer – affald og genanvendelse’ lærer du om opbygningen af affaldslovgivningen og principperne bag affaldsbehandling, -håndtering og genanvendelse.

Endvidere lærer du om kommunikation i relation til affaldshåndtering

Du får viden om

• Affaldsbehandling i henhold til affaldshierarkiet (affaldsforebyggelse, affald til genanvendelse, af-fald til nyttiggørelse, affald til deponi)
• Love/bekendtgørelser/vejledninger
• Klassificering af affald

Fagmodulet er en del af disse uddannelser

Se listen over hele uddannelser

Lignende fagmoduler

CSR og cirkulær økonomi

Lær at arbejde med auditering af leverandørers efterlevelse af virksomhedens Code of Conduct for leverandører

Læs mere om fagmodulet
Gå til fagmoduloversigt

Tilmelding