Emission, lugt og støj

Lær at arbejde med drift af anlæg til rensning af luft

Grøn omstilling

Om Faget

På faget ’Emission, lugt og støj’ lærer du, at anvende lovgivningen om luft og støj til praktiske forhold på en virksomhed, herunder at kortlægge virksomhedens luft-, lugt- og støj-belastning.

Endvidere lærer du at vælge metoder til nedbringelse af virksomhedens belastning på luftkvalitet og støjniveau.

Du får viden om

• Støj (akustisk) – Kilder og forebyggelse
• Luftforurening – Kilder, forebyggelse og rensning
• Lugt – Kilder, forebyggelse og rensning
• Spredningsberegninger
• Metoder til nedbringelse af virksomhedens belastning på luftkvalitet og støjniveau

Fagmodulet er en del af disse uddannelser

Se listen over hele uddannelser

Lignende fagmoduler

CSR og cirkulær økonomi

Lær at arbejde med auditering af leverandørers efterlevelse af virksomhedens Code of Conduct for leverandører

Læs mere om fagmodulet

Jordforurering

Lær at håndtere miljøteknologiske problemstillinger i forbindelse med jordforureningsager

Læs mere om fagmodulet
Gå til fagmoduloversigt

Bliv orienteret

Bliv orienteret når der bliver udbudt kurser inden for Emission, lugt og støj

Angiv hvilke regioner du er interesseret i:

Angiv hvilke undervisningsformer du er interesseret i: