Jordforurering

Lær at håndtere miljøteknologiske problemstillinger i forbindelse med jordforureningsager

Grøn omstilling

Om Faget

På faget ’Jordforurering’ får du en indføring i og forståelse for jord og de processer som foregår i jord samt indsigt i emner som jordlag, jordtyper, økotoksikologi og naturtyper.

Endvidere lærer du om jordforurening og forløbet af jord-forureningssager.

Du får viden om

• Jordlag og jordtyper
• Økotoksikologi
• Naturtyper
• Jordforurening
• Lovgivning

Fagmodulet er en del af disse uddannelser

Se listen over hele uddannelser

Lignende fagmoduler

CSR og cirkulær økonomi

Lær at arbejde med auditering af leverandørers efterlevelse af virksomhedens Code of Conduct for leverandører

Læs mere om fagmodulet
Gå til fagmoduloversigt

Tilmelding