Boringer på land

Lær at planlægge, dokumentere og indrapportere boringer

Om Faget

På faget ’Boringer på land’ lærer du, at vælge den optimale boremetode til en række boringsformål, under hensyntagen til gældende lovgivning og geologien på borestedet.

Endvidere lærer du at udfærdige en korrekt borerapport

Du får viden om

• Relevante boreteknikker og -formål
• Geologi med baggrund i Borearkivets oplysninger
• Lovgivning
• Boremudder. Kemi og dokumentation

Fagmodulet er en del af disse uddannelser

Se listen over hele uddannelser

Lignende fagmoduler

CSR og cirkulær økonomi

Lær at arbejde med auditering af leverandørers efterlevelse af virksomhedens Code of Conduct for leverandører

Læs mere om fagmodulet

Jordforurering

Lær at håndtere miljøteknologiske problemstillinger i forbindelse med jordforureningsager

Læs mere om fagmodulet
Gå til fagmoduloversigt

Bliv orienteret

Bliv orienteret når der bliver udbudt kurser inden for Boringer på land

Angiv hvilke regioner du er interesseret i:

Angiv hvilke undervisningsformer du er interesseret i: